GlobeCore / Products / อุปกรณ์ทำลมแห้ง

อุปกรณ์ทำลมแห้ง

เครื่องทำลมร้อนโมฮาวีได้รับการออกแบบสำหรับการทำให้แห้งด้วยอากาศ และกำจัดอนุภาคของแข็งออกจากอากาศในชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับการทำให้แห้งด้วยตัวดูดซับ อากาศบริสุทธิ์ที่แห้งสามารถใช้สำหรับการทำความสะอาดถังหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระหว่างการติดตั้ง บริการหรือซ่อมแซมเพื่อป้องกันฉนวนกันความร้อนไดอิเล็กทริกจากการสะสมความชื้นในขณะที่สัมผัสแกน กับดักสุญญากาศเย็นได้ออกแบบมาสำหรับการถ่ายและการทำให้ฉนวนกันความร้อนที่เป็นของแข็งของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีแรงดัน 110-1150 กิโลโวลต์แห้งระหว่างการติดตั้ง บริการและการซ่อมแซม

    GlobeCore

    Leave your request