GlobeCore/ Products/ บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต/ กำลังการผลิตของย UVB-1 เอ็กเทนชั่น 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

กำลังการผลิตของย UVB-1 เอ็กเทนชั่น 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

การขยายวัฏภาคน้ำสามารถทำให้กำลังการผลิตของย UVB-1 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า ทำให้สามารถลดเวลาในการเตรียมการได้ การเพิ่มเอ็กเทนชั่นลงในบิตูเมนจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุณหภูมิรอบล้อมในการดำเนินการของอุปกรณ์นี้จะอยู่ที่ +5 องศาเซลเซียสถึง +40 องศาเซลเซียส
เครื่องจักรย UVB-1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผลิตบิตูเมนอิมัลชั่นแบบแอนไออออนิคและแคทไอออนนิคเพื่อการซ่อมแซมและโครงสร้างของถนน และน้ำยางเหลวที่สามารถใช้เป็นเหมือนหลังคาของถนนได้ โดย 1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับการซ่อมแซมขนาดเล็กที่ต้องใช้อิมัลชั่น 6-9 ตันต่อวัน
บิตูเมนอิมัลชั่นมีการใช้เป็นครั้งแรกในยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2473 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นการออกแบบต่างๆ ก็ได้ผลิตออกมาจากอุตสาหกรรมให้เห็นอย่างมากมาย ซึ่งช่วยในการปรับศักยภาพการผลิต กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันนี้บิตูเมนอิมัลชั่นทุกประเภท เช่น แอนไอออนนิค แคทไอออน น้ำในน้ำมัน น้ำมันในน้ำ เกรดแตกตัวเร็ว เกรดแตกตัวปานกลาง และเกรดแตกตัวช้า ได้มีการนำไปใช้กับวัสดุต่างๆ ในงานก่อสร้าง จำนวนของกระบวนการที่ใช้บิตูเมนอิมัลชั่นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สเปค

ขนาด

กำลังการผลิตของปั๊มสูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

12

อุณหภูมิของน้ำที่ใส่ในเอ็กเทนชั่น (เซลเซียส)

40–60

ค่ากำลังไฟที่ได้จากการใช้งานจริงสูงสุด (กิโลวัตต์)

3

ค่าแรงดันไฟที่กำลัง 50 เฮิร์ต (โวลต์)

380

ขนาด (ยาว/กว้าง/สูง) (มิลลิเมตร)

2230/1170/1500

น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)

370

  • สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงโดยไมต้องคำนึงถึงคุณภาพของบิตูเมนตั้งต้นด้วยการเพิ่มพลาสติไซเซอร์ สารเพิ่มความหนืด และทินเนอร์
  • สามารถผลิตอิมัลชั่นได้ทุกประเภท เช่น CRS CMS และ CSS-1,2 เช่นเดียวกันกับอิมัลชั่นแอนไอออนิคของประเภทที่สอดคล้องกัน รวมถึงชนิดย่อย h
  • สามารถทำให้สารละลายเข้มข้นเจือจางได้ด้วยการใส่น้ำลงไปโดยตรง
  • การดำเนินงานมีความปลอดภัย (มีระบบอินเตอร์ล็อคฉุกเฉิน)
  • อิมัลชั่นเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM D 2397-98 และ D977-98
  • มีขนาดเล็ก
  • ใช้งานง่าย

Get a QuoteQuote for :

Messenger icon
Send message via your Messenger App