fbpx

อุปกรณ์สุญญากาศ

อุปกรณ์สุญญากาศ – GLOBECORE

GlobeCore ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, เทอร์ไบน์ และน้ำมันอื่น ๆ โรงรีไซเคิลน้ำมันของ GlobeCore สะดวกในการใช้งานและใช้งานได้จริง รวมถึงไม่ได้ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ใช้พลังงานน้อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

GlobeCore

Leave your request