ถังเก็บบิตูเมนอิมัลชั่น

ถังเก็บบิตูเมนมีส่วนประกอบดังนี้

Bitumen Emulsion Storage Tank

มุมมองโดยทั่วไป 1 – โครงถัง 2 – บันได 3 – ตู้ควบคุม 4 – เครื่องกวนพร้อมตัวขับเคลื่อน 5 – ระบบการหมุนเวียนตัวพาความร้อน (เครื่องเปลี่ยนความร้อน) 6 – เซนเซอร์ปรับระดับ 7 – เซนเซอร์การระบายฉุกเฉิน 8 – ท่อระบาย 9 – ขั้วต่อโหลด 10 – ขั้วต่อหมุนเวียน 11 – ขั้วต่อสำรอง 12 – ขั้วต่อเอาท์พุต 13 – ขั้วต่อท่อระบายน้ำ 14 – เซนเซอร์อุณหภูมิ 15 – ประตูเล็ก โครงแนวนอนในตำแหน่งที่ 1 ทำจากเหล็กเกรดโครงสร้างทำงานร่วมกับระบบการหมุนตัวพาความร้อนในตำแหน่งที่ 5 ด้านล่างของถังคือขั้วต่อเอาท์พุตในตำแหน่งที่ 12 ที่จะปล่อยบิตูเมนออกมาเพื่อใช้ และมีขั้วต่อท่อระบายในตำแหน่งที่ 13 ด้านในถังจะมีใบพัดของเครื่องกวนในตำแหน่งที่ 14 ที่จะทำงานอยู่ด้านบนของถัง สำหรับการควบคุมระดับของบิตูเมนในถัง จะมีเซนเซอร์ปรับระดับในตำแหน่งที่ 6 ติดตั้งอยู่ และเพื่อความปลอดภัยของถังจึงมีเซนเซอร์ปรับระดับสำรอง (เซนเซอร์ฉุกเฉิน) ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ 7 ที่จะใช้ในการหยุดปั๊มอินพุตโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับที่กำหนด ขั้วต่อหมุนเวียนจะติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของถังในตำแหน่งที่ 8 ตู้ควบคุมในตำแหน่งที่ 3 ใช้ในการควบคุมถัง บันไดจะติดอยู่ทางด้านข้างของถังในตำแหน่งที่ 2 ขั้วต่ออินพุตทั้ง 3 อันจะติดตั้งอยู่ด้านบนหลังคาของถังเก็บบิตูเมนสำหรับโหลดบิตูเมนในตำแหน่งที่ 9 สำหรับขั้วต่อบิตูเมนหมุนเวียนในตำแหน่งที่ 10 และขั้วต่อสำรองซึ่งเป็นอะไหล่เสริมของขั้วต่อหลัก เทอร์มิสเตอร์จะติดตั้งอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของถังเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในตำแหน่งที่ 14 ระบบหมุนเวียนของตัวพาความร้อนจะประกอบไปด้วยท่อ และฉนวนกันความร้อน ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนของโรงงานหรือสามารถใช้งานเดี่ยวได้ ด้านหน้าของถังจะมีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบแถบโลหะคู่เพื่อการควบคุมอุณหภูมิเพิ่มเติม สำหรับการควบคุมระดับของของเหลวด้วยสายตา จะมีประตูเล็กติดตั้งอยู่ด้านบนของถังซึ่งใช้สำหรับการสำรวจด้านในของถัง

แผนภาพการเชื่อมต่อ

 
GlobeCore

Leave your request