THIẾT BỊ CHÂN KHÔNG BV

bloque de vacío

Thiết bị chân không BV được thiết kế để thoát không khí, khí không xâm lấn, hỗn hợp hơi và khí (sau khi loại bỏ các giọt hơi ẩm và các chất ô nhiễm rắn từ hệ thống chân không kín khí) trong thiết bị trạm cố định ở nhiệt độ môi trường +5 đến + 40ºC / 42 đến 104ºF

Chỉ số

Giá trị

BV-200

BV-280

BV-500

BV-1000

BV-2000

Tốc độ xả, m3 / giờ mét khối / giờ

200

280

500

1000

2100

Độ chân không tối đa mm.hg (torr)

261

366

654

1308

2746

Kích thước, mm/ft:
●       Chiều dài

950

3’1’’

950

3’1’’

1200

3’11’’

1400

4’7’’

1500

4’11

●       Chiều rộng

660

2’2’’

660

2’2’’

890

2’11’’

955

3’2’’

1000

3’3’’

●       Chiều cao có / không có bu lông vành

1330

4’4’’

1330

4’4’’

1400

4’7’’

1400

4’7’’

1610/1500

5’3’’/4’11’’

Đơn vị trọng lượng, kg / lbs

300

663

300

663

650

1,436.5

750

1,657.5

1300

2,873

  • thiết bị có thể được sử dụng cùng với khử khí dầu biến áp;
  • loại bỏ nhanh chóng không khí, khí không xâm lấn và hỗn hợp hơi từ máy biến thế;
  • hiệu quả xả cao.

Get a QuoteQuote for :

Messenger icon
Send message via your Messenger App