Bộ lọc bitum FB

filtro bituminoso
Bộ lọc bitum FB được thiết kế để loại bỏ các chất rắn gây ô nhiễm khỏi bitum và các...

Bộ lọc bitum FB được thiết kế để loại bỏ các chất rắn gây ô nhiễm khỏi bitum và các chất lỏng không ăn mòn khác.

Bộ lọc được thiết kế để tích hợp vào các quy trình đầu vào, lưu trữ và đầu ra liên quan đến bitum thường hoặc bitum biến tính, nhũ tương bitum và các chất lỏng có độ nhớt cao khác thì cần gia công nhiệt.

Bộ lọc này có hai hộp lọc để có thể hoạt động liên tục. Nó cũng có cảm biến nhiệt độ và áp suất tạo ra sự đảm bảo về độ tin cậy và sự an toàn.

Đặc điểm kĩ thuật

Giá trị

Đường kính trung bình trên lí thuyết, mm

80

Công suất, m3/giờ

15

Độ lọc mịn, mm

5/1

Áp suất bitum đầu vào, kg/cm2 (MPa)

2 (0.2)

Áp suất hoạt động bộ tải nhiệt, kg/cm2 (MPa)

4 (0.4)

Nhiệt độ bitum đầu vào, °C

140–160

Nhiệt độ bộ tải nhiệt tối đa, ° C max

200

Kích thước khi không có tủ điều khiển (L/W/H), mm

925/380/1100

Trọng lượng tối đa, kg

170

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].