GlobeCore / Products / HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CHẤT LIỆU NHŨ TƯƠNG BITUM / MÁY USB-3 HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM BITUM BIẾN TÍNH

MÁY USB-3 HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM BITUM BIẾN TÍNH

GlobeCore / Products / HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CHẤT LIỆU NHŨ TƯƠNG BITUM / MÁY USB-3 HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM BITUM BIẾN TÍNH
Hệ thống thử nghiệm bitum biến tính USB-3 được thiết kế để chuẩn bị các mẫu nhỏ (không quá 10...
  Ưu điểm
  • có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu;
  • sản xuất các mẫu bitum biến tính cho các phòng thí nghiệm;
  • thử nghiệm hiệu quả của các chất phụ gia bitum khác nhau và tối ưu hóa các công thức liên kết vật liệu bitum.

Hệ thống thử nghiệm bitum biến tính USB-3 được thiết kế để chuẩn bị các mẫu nhỏ (không quá 10 lít mỗi lô) bitum biến tính.

Hệ thống sử dụng quy trình trộn bitum dòng chảy nội tuyến với mức độ phân tán nhiều hơn của bitum và polyme ở trong máy. Thiết kế hệ thống cho phép bổ sung các thành phần chất lỏng khác trong quá trình biến tính bitum.

Thiết bị có thể được sử dụng bởi các cơ sở hóa dầu để tối ưu hóa quy trình sản xuất bitum biến tính, xác định lượng phụ gia biến tính cần thiết và sử dụng bitum đã chuẩn bị làm mẫu trong phòng thí nghiệm.

Hệ thống phòng thí nghiệm biến tính của GlobeCore.

Sản phẩm này được thiết kế để thử nghiệm các công thức đã biết về nhũ tương, sơn lót và cao su lỏng. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển các vật liệu và chất nhũ hóa mới và các nghiên cứu và thí nghiệm tương ứng.

Hệ thống sử dụng quy trình trộn bitum dòng chảy nội tuyến với mức độ phân tán nhiều hơn của bitum và polyme ở trong máy. Thiết kế hệ thống cho phép bổ sung các thành phần chất lỏng khác trong quá trình biến tính bitum.

Thiết bị có thể được sử dụng bởi các cơ sở hóa dầu để tối ưu hóa quy trình sản xuất bitum biến tính, xác định lượng phụ gia biến tính cần thiết và sử dụng bitum đã chuẩn bị làm mẫu trong phòng thí nghiệm. Máy điều chỉnh bitum UUBB-2-L được thiết kế cho việc chuẩn bị mẫu nhỏ (không quá 10 lít mỗi lô) bitum biến tính.

Đặc điểm kĩ thuật

         Giá trị

Thể tích bình tải chính, lít

24

Tải lượng bitum tối thiểu trong bể, lít

10

Tải lượng bitum tối đa trong bể, lít

12

Quy trình chuẩn bị bitum biến tính

Phân tán bitum và nghiền polyme trong máy nghiền

Công suất bơm, lít/phút

30

Nhiệt độ bitum tối đa khi chuẩn bị, °C

190

Nhiệt độ bitum đầu vào tối thiểu, °C

160

Làm nóng chất lỏng trong bể và đường ống

Bằng chất mang nhiệt

Năng lượng làm nóng, kW

4.8

Điều khiển

Bằng tay

Điều khiển thành phần

Tự động hỗ trợ

Tiêu thụ điện năng tối đa, kW

15

Kích thước (L/W/H), mm

1630/770/1800

Trọng lượng tịnh tối đa, kg

420

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu;
 • sản xuất các mẫu bitum biến tính cho các phòng thí nghiệm;
 • thử nghiệm hiệu quả của các chất phụ gia bitum khác nhau và tối ưu hóa các công thức liên kết vật liệu bitum.
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].