GlobeCore / Products / KHỬ KHÍ DẦU, SẤY DẦU NHIỆT CHÂN KHÔNG

KHỬ KHÍ DẦU, SẤY DẦU NHIỆT CHÂN KHÔNG

Khử khí dầu Có các thiết bị khử khí dầu đặc biệt được sử dụng để thực hiện tiến trình khử khí và hút bụi. Phần chính của thiết bị này là một bộ khử khí bao gồm hai bể. Chân không trong các bể được tạo ra bởi hệ thống bơm chân không. Quá trình khử dầu diễn ra khi dầu chảy thành dòng mỏng trên bề mặt các vòng Raschig. Sấy dầu nhiệt chân không Máy được lắp ráp trên khung, hỗ trợ các bộ phận của thiết bị: bơm dầu đầu vào và đầu ra, tủ điều khiển điện môi, buồng chân không, bộ lọc hộp thô và mịn, bơm chân không và đường ống có van. Thiết bị dầu di động CMM có thể được sử dụng để: (1) đốt nóng thiết bị điện có chứa dầu điện môi cách điện bằng dầu đốt; (2) để sấy chân không máy biến áp; và (3) để hút bụi. Thiết bị này phù hợp nhất với các cơ sở lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy biến áp điện ngâm dầu và các thiết bị điện ngâm dầu khác.

    GlobeCore

    Leave your request