GlobeCore / Products / THIẾT BỊ XỬ LÝ DẦU KHOÁNG

THIẾT BỊ XỬ LÝ DẦU KHOÁNG

Thiết bị GlobeCore làm sạch dầu máy biến áp, loại bỏ các tạp chất cơ học, nước và khí;  thiết bị này cũng khôi phục các thuộc tính ban đầu của máy và các thông số quan trọng cho phép việc vận hành máy biến áp không gặp sự cố. Kết quả này đạt được nhờ áp dụng đồng thời công nghệ cổ điển và hiện đại: tác động của nhiệt độ và chân không, xử lý bằng chất hấp phụ, lọc vi chân không, v.v.

    GlobeCore

    Leave your request