GlobeCore / Yağ Filtrasyon Cihazları

Yağ Filtrasyon Cihazları

GlobeCore yağ təmizləmə üçün avadanlıq güc transformatorunun etibarlılığını artırır, plandan kənar təmirləri və işsiz qalma müddətini aradan götürür, həmçinin təzə yağların alınmasında vasitələrə qənaət edir. GlobeCore fərdi sifariş üzrə yağın filtrasiyası üçün avadanlıqları hazırlayır, rəhbər-montajı və işə salma-sazlamanı həyata keçirir, həmçinin avadanlığın işə salınmasında yardım göstərir. Bundan əlavə, yeni imkanların və funksiyaların (məsələn, hissəciklərin sayğacı və ya məsafəli idarə etmə və smartfon və ya FK vasitəsilə prosesin monitorinqi) əlavə edilməsi mümkündür.

    GlobeCore

    Leave your request