GlobeCore / Yağ Filtrasyon Cihazları / MYS-1,0SF Mobil yağ stansiyası

MYS-1,0SF Mobil yağ stansiyası

GlobeCore / Yağ Filtrasyon Cihazları / MYS-1,0SF Mobil yağ stansiyası
Mobil yağ stansiyası MYS-1,0SF – bu qabaritlər üzrə balaca, yağlardan suyun, yanacaqlardan suların təmizlənməsi və bölünməsi, su-yağ emulsiyasının bölünməsi, iri...
  Üstünlüklər
  • az miqdarda enerji istehlakı (1,1 kVt);
  • balaca qabaritlər;
  • portativlik;
  • emal zamanı, yağ, istismar xarakteristikalarına mənfi təsir göstərə biləcək, qızdırmaya, kimyəvi reaktivlərinin təsirinə və başqa amillərə məruz qalmır.

Mobil yağ stansiyası MYS-1,0SF – bu qabaritlər üzrə balaca, yağlardan suyun, yanacaqlardan suların təmizlənməsi və bölünməsi, su-yağ emulsiyasının bölünməsi, iri miqdarda sudan yağların və yanacaqların təmizləməsi üçün mobil maşındır.

Quraşdırma ayrıca su ilə bol olan yağların və yanacaqların təmizləməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Suyun və təmizlənən məhsulun nisbəti 50/50 % və daha çox buraxılır.

MYS-1,0SF tipinin quraşdırılması koaqulyasiya metoduyla sudan təmizlənməsi üçün tətbiq edilir. Yağın xüsusi filtrin vasitəsilə keçirilməsi vaxtı suyun molekulları damcılara birləşirlər və filtrin səthi üzrə durulducuya axırlar. Su boşaltma kran vasitəsilə tökülür.

Avadanlıqda dizel yanacağının, ağ neftin, benzinin, transformator yağının təmizləməsi mümkündür.

Parametrin adı Göstərici
1 Məhsuldarlıq, m3/s 1,1
2 Filtrasiyanın incəliyi, mkm*; pillə 1 / pillə 2 25 5
3 Sudan təmizlənməsi 99%
4 Müəyyən edilmiş sərf edilən güc, kVt 0,75
5 Təzyiqin maksimal dəyişməsi, MPa 0,5
8 Çıxışda yağın təzyiqi, bar 2…2,5
9 Dəyişən cərəyanın üçfazalı şəbəkəsinin təchizetmənin gərginliyin tezliyi 50Hs, V 380
10 Qabarit olçülər, mm ən çox

– uzunluq

– enlik

– hündürlük

 

600

600

1100

11 Çəki, kq ən çox 120
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

Aplication :

 • az miqdarda enerji istehlakı (1,1 kVt);
 • balaca qabaritlər;
 • portativlik;
 • emal zamanı, yağ, istismar xarakteristikalarına mənfi təsir göstərə biləcək, qızdırmaya, kimyəvi reaktivlərinin təsirinə və başqa amillərə məruz qalmır.
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

Aplication :