GlobeCore / Products / การทำความสะอาดน้ำมัน / CMM-1,0CF เครื่องสำหรับการกำจัดน้ำจากน้ำมัน

CMM-1,0CF เครื่องสำหรับการกำจัดน้ำจากน้ำมัน

GlobeCore / Products / การทำความสะอาดน้ำมัน / CMM-1,0CF เครื่องสำหรับการกำจัดน้ำจากน้ำมัน
máquina de deshidratación de aceite
เครื่องได้รับการออกแ...
  ข้อดี
  • สามารถทำในกระบวนการน้ำมันที่มีปริมาณน้ำสูงมากถึง 50/50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • วัสดุที่ผ่านกระบวนการไม่ได้รับความร้อน สารเคมี หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของวัสดุ
  • ใช้พลังงานต่ำ
  • ขนาดเล็กกะทัดรัด
  • ความคล่องตัวสูง

เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม, ไฮดรอลิก, เทอร์ไบน์, หม้อแปลงและน้ำมันชนิดอื่น ๆ เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันก๊าด และปิโตรเลียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความชื้นสูง

เครื่องสามารถทำในกระบวนการน้ำมันที่มีปริมาณน้ำสูงมากถึง 50/50 เปอร์เซ็นต์และสูงกว่า

น้ำจะถูกนำออกโดยการจับเป็นก้อน  เมื่อน้ำมันผ่านไส้กรองพิเศษ โมเลกุลของน้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำและไหลลงสู่พื้นผิวของไส้กรองลงในภาชนะที่ตกตะกอน จากนั้นน้ำจะถูกระบายออกทางวาล์ว

มีการติดตั้งคาร์ทริดจ์ที่มีความละเอียดระดับ 1, 3, 5 หรือ 25 ไมโครเมตร เพื่อกำจัดฝุ่นละอองออกจากน้ำมัน

ลำดับ

พารามิเตอร์

ค่า

1 อัตราการผลิต, ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

1.1

2 ความละเอียดการกรอง, ไมโครเมตร; ขั้นตอนที่ 1/ ขั้นตอน 2

25

5

3 อัตราการนำน้ำออก

99 เปอร์เซ็นต์

4 การใช้พลังงาน, กิโลวัตต์

0,75

5 ความแตกต่างความดันสูงสุด, เมกะปาสคาล

0.5

8 ความดันน้ำมันที่ออก, เมกะปาสคาล

2…2.5

9 แรงดันไฟฟ้าสามเฟส 50 เฮิร์ทซ์  , โวลต์

380

10 ขนาด , มม สูงสุด

– ความยาว

– ความกว้าง

– ความสูง

600

600

1100

11 น้ำหนัก, กก สูงสุด

120

СММ-1CF เป็นเครื่องความจุที่เล็กที่สุดในกลุ่มอุปกรณ์การทำให้บริสุทธิ์

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • สามารถทำในกระบวนการน้ำมันที่มีปริมาณน้ำสูงมากถึง 50/50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • วัสดุที่ผ่านกระบวนการไม่ได้รับความร้อน สารเคมี หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของวัสดุ
 • ใช้พลังงานต่ำ
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด
 • ความคล่องตัวสูง
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].