GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน / CMM-R ระบบปรับสภาพน้ำมัน

CMM-R ระบบปรับสภาพน้ำมัน

GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน / CMM-R ระบบปรับสภาพน้ำมัน
maquina de regeneración de aceite
กระบวนการปรับสภาพน้ำ...
  ข้อดี

  GlobeCore ได้ผลิตระบบปรับสภาพน้ำมันสำหรับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และสำหรับผู้ให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า

  เครื่อง GlobeCore เต็มไปด้วยตัวดูดซับที่ดักจับการสลายตัวของน้ำมันทั้งหมด

  ระบบปรับสภาพของ GlobeCore สามารถใช้ตัวดูดซับเดียวกันได้นานถึง 3 ปีก่อนการเปลี่ยนครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงงานในการเปลี่ยนสารดูดซับที่หมดสภาพใช้งานในไซต์งาน

  ระบบปรับสภาพสามารถนำมารวมกับหน่วยการกำจัดแก๊ส หรือสามารถซื้อเป็นระบบแยกต่างหาก

  ระบบปรับภาพของ GlobeCore สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำจัดแก๊ส หรือเครื่องอบแห้งที่มีอยู่ของคุณ

  แต่ละหน่วยของ GlobeCore สามารถปรับแต่งและมีตัวเลือกมากมาย:

  • ชุดปั๊มสุญญากาศเสริมสำหรับทำให้หม้อแปลงเป็นสุญญากาศ
  • ติดตั้งบนรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง
  • มิเตอร์วัดความชื้นตรงทางเข้าและ / หรือทางออกสำหรับไอน้ำมัน
  • การควบคุมด้วยรีโมต และตรวจสอบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟน หรือพีซี
  • ห้องทำงานของผู้ควบคุมสภาพอากาศ

กระบวนการปรับสภาพน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วให้อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ของ GlobeCore กระบวนการนี้สามารถเติมน้ำมันหม้อแปลงที่จำเป็นต้องกำจัดทิ้งก่อนหน้านี้ น้ำมันในหม้อแปลงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดอายุการใช้งานของหม้อแปลง

ระบบ GlobeCore CMM-R ออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงโดยการปรับสภาพความคงทนไดอิเล็กตริก และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันฉนวนไดอิเล็กตริก

ในกระบวนการปรับสภาพน้ำมัน ผลิตภัณฑ์กำจัดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน และสารประกอบที่เป็นกรดจะถูกชะล้างออกไป น้ำมันจะใส ความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันมากขึ้นในขณะที่การละลายของแก๊สจะลดลง

การปรับสภาพของน้ำมันในหม้อแปลงจะช่วยปรับสภาพน้ำมันที่ใช้แล้วให้เสมือนใหม่:

พารามิเตอร์ ก่อนกระบวนการ หลังกระบวนการ
ปริมาณความชื้นโดยน้ำหนัก, กรัม/ตัน (พีพีเอ็ม) ตาม IEC 733; ASTM D-1533 43 5
ISO 4406 ระดับความบริสุทธิ์อุตสาหกรรม -/18/16 -/14/12
ปริมาตรปริมาณแก๊ส เปอร์เซ็นต์ I.A.W.IEC 60599; ASTM D-3612 0.1
จำนวนปริมาณของกรด,มก. KOH/กรัมI.A.W IEC 296; ASTM D-664 0.2 0.01
การทดสอบการกัดกร่อน I.A.W.*IEC 5662; ASTM D-1275 ปรากฏ ไม่ปรากฏ
ความคงทนไดอิเล็กทริก ,กิโลโวลต์ I.A.W. IEC 156; ASTM D-18116 30 70
แรงตึงผิว , นิวตัน/ม.,ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส I.A.W.  IEC 6295; ASTM D-664 45
ตัวประกอบการแผ่กระจาย ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส I.A.W.IEC 247; ASTM D-924 0.095 0.001
การต้านทานการเกิดออกซิเดชัน I.A.W. IEC 74; 164 ชั่วโมง คืนสู่สภาพเดิม

สอดคล้องกับ

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

GlobeCore ได้ผลิตระบบปรับสภาพน้ำมันสำหรับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และสำหรับผู้ให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่อง GlobeCore เต็มไปด้วยตัวดูดซับที่ดักจับการสลายตัวของน้ำมันทั้งหมด

ระบบปรับสภาพของ GlobeCore สามารถใช้ตัวดูดซับเดียวกันได้นานถึง 3 ปีก่อนการเปลี่ยนครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองและค่าแรงงานในการเปลี่ยนสารดูดซับที่หมดสภาพใช้งานในไซต์งาน

ระบบปรับสภาพสามารถนำมารวมกับหน่วยการกำจัดแก๊ส หรือสามารถซื้อเป็นระบบแยกต่างหาก

ระบบปรับภาพของ GlobeCore สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำจัดแก๊ส หรือเครื่องอบแห้งที่มีอยู่ของคุณ

แต่ละหน่วยของ GlobeCore สามารถปรับแต่งและมีตัวเลือกมากมาย:

 • ชุดปั๊มสุญญากาศเสริมสำหรับทำให้หม้อแปลงเป็นสุญญากาศ
 • ติดตั้งบนรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง
 • มิเตอร์วัดความชื้นตรงทางเข้าและ / หรือทางออกสำหรับไอน้ำมัน
 • การควบคุมด้วยรีโมต และตรวจสอบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟน หรือพีซี
 • ห้องทำงานของผู้ควบคุมสภาพอากาศ
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].