GlobeCore / Products / บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต / กำลังการผลิตย USB-2 บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

กำลังการผลิตย USB-2 บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

GlobeCore / Products / บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต / กำลังการผลิตย USB-2 บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
planta para producción de emulsión bituminosa
สำหรับการทำงานในร่มส...
  ประโยชน์
  • สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงโดยไมต้องคำนึงถึงคุณภาพของบิตูเมนตั้งต้นด้วยการเพิ่มพลาสติไซเซอร์ สารเพิ่มความหนืด และทินเนอร์
  • สามารถผลิตอิมัลชั่นได้ทุกประเภท เช่น CRS CMS และ CSS-1,2 เช่นเดียวกันกับอิมัลชั่นแอนไอออนิคของประเภทที่สอดคล้องกัน รวมถึงชนิดย่อย h
  • สามารถทำให้สารละลายเข้มข้นเจือจางได้ด้วยการใส่น้ำลงไปโดยตรง
  • การดำเนินงานมีความปลอดภัย (มีระบบอินเตอร์ล็อคฉุกเฉิน)
  • อิมัลชั่นเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM D 2397-98 และ D977-98
  • มีขนาดเล็ก
  • ใช้งานง่าย

สำหรับการทำงานในร่มสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นภาชนะปิดและมีประตูม้วนพับขึ้นหรือมีระบบป้องกันการทำลายทรัพย์สินได้

สำหรับการทำงานกลางแจ้งหรือใต้กันสาดสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นภาชนะเปิดได้

ระบบบิตูเมนอิมัลชั่นของยูวีบี-1 แบบ 1 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) และ 2 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) จะมีทั้งภาชนะเปิดและปิดพร้อมกับประตูม้วนพับ และเครื่องจักรอิมัลชั่นบิตูเมนยูวีบี-1 แบบ 8 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) จะเป็นภาชนะแบบเปิด และภาชนะแบบปิดที่มีประตูม้วนพับและระบบป้องกันการทำลายทรัพย์สิน

บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต

คุณภาพ มีกระบวนการคุณภาพสูงโดยไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่วัสดุแร่และตัวประสาน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 40% เมื่อเทียบกับกระบวนการให้ความร้อนปกติ

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บิตูเมนอิมัลชั่นจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือเผาไหม้ระหว่างการขนส่งหรือระหว่างกระบวนการ

การเก็บรักษาบิตูเมนอิมัลชั่น

บิตูเมนอิมัลชั่นจะเก็บรักษาไว้ในถังชนิดพิเศษหรือในภาชนะทรงกระบวก ซึ่งภาชนะที่ใส่ต้องมีความสะอาด และต้องไม่มีอิมัลชั่นตกค้าง บิตูเมน POL วัสดุกรดหรืออัลคาไลน์อยู่

อิมัลชั่นที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันต้องไม่ผสมในภาชนะเดียวกัน ถังต้องปิดสนิทเพื่อป้องกันการเข้าไปของวัตถุแปลกปลอมและการระเหยของน้ำ ต้องมีอุณหภูมิในการจัดเก็บอย่างน้อย 5 องศาเซลเซียส หากปริมาณของอิมัลชั่นมีมากกว่า 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ถังควรจะติดตั้งเครื่องกวนพิเศษ

บริษัทของเรามีถังเก็ยอิมัลชั่นชนิดพิเศษรุ่น SBE และ SMB เพื่อเก็บอิมัลชั่นและบิตูเมนที่ดัดแปลงจากโพลิเมอร์ ถังนี้จะติดตั้งระบบให้ความร้อนและระบบไหลเวียน และสามารถทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตของโรงงานที่อยู่แล้วอย่างง่ายดาย

สเปค ขนาด
กำลังการผลิตสูงสุดรวมถึงเวลาการเตรียมการ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

8 *

อัตราการใช้บิตูเมนสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

10.5

ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

5–10 *

ปริมาณฟลักซ์ที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

50–250 *

ปริมาณกรดที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

50–150 *

ปริมาณอิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

50 *

แรงดันเข้าบิตูเมนสูงสุด (เมกะปาสกาล)

0,2

บิตูเมนเพื่อแรงดันผสม (เมกะปาสกาล)

1.4

วัฏภาคของน้ำเพื่อแรงดันผสม (เมกะปาสกาล)

0.2

อุณหภูมิของบิตูเมนที่ใส่ (เซลเซียส)

140–160

อุณหภูมิของน้ำที่ใส่ (เซลเซียส)

40–60

หัวเอาท์พุตอิมัลชั่นสูงสุด (เมตร)

10

ค่ากำลังไฟที่ได้จากการใช้งานจริงสูงสุด (กิโลวัตต์)

67

ค่าแรงดันไฟที่กำลัง 50 เฮิร์ต (โวลต์)

380/220

ขนาด (ยาว/กว้าง/สูง) (มิลลิเมตร)

4500/1800/1800

น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)

1950

*ขึ้นอยู่กับสูตรของกระบวนการ

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงโดยไมต้องคำนึงถึงคุณภาพของบิตูเมนตั้งต้นด้วยการเพิ่มพลาสติไซเซอร์ สารเพิ่มความหนืด และทินเนอร์
 • สามารถผลิตอิมัลชั่นได้ทุกประเภท เช่น CRS CMS และ CSS-1,2 เช่นเดียวกันกับอิมัลชั่นแอนไอออนิคของประเภทที่สอดคล้องกัน รวมถึงชนิดย่อย h
 • สามารถทำให้สารละลายเข้มข้นเจือจางได้ด้วยการใส่น้ำลงไปโดยตรง
 • การดำเนินงานมีความปลอดภัย (มีระบบอินเตอร์ล็อคฉุกเฉิน)
 • อิมัลชั่นเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM D 2397-98 และ D977-98
 • มีขนาดเล็ก
 • ใช้งานง่าย
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].