<

  Call back now
  GlobeCore / Products / บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต / กำลังการผลิตย USB-2 บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

  กำลังการผลิตย USB-2 บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

  planta para producción de emulsión bituminosa

  สำหรับการทำงานในร่มสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นภาชนะปิดและมีประตูม้วนพับขึ้นหรือมีระบบป้องกันการทำลายทรัพย์สินได้

  สำหรับการทำงานกลางแจ้งหรือใต้กันสาดสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นภาชนะเปิดได้

  ระบบบิตูเมนอิมัลชั่นของยูวีบี-1 แบบ 1 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) และ 2 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) จะมีทั้งภาชนะเปิดและปิดพร้อมกับประตูม้วนพับ และเครื่องจักรอิมัลชั่นบิตูเมนยูวีบี-1 แบบ 8 สูงสุด (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง) จะเป็นภาชนะแบบเปิด และภาชนะแบบปิดที่มีประตูม้วนพับและระบบป้องกันการทำลายทรัพย์สิน

  บิตูเมนอิมัลชั่นยูนิต

  คุณภาพ มีกระบวนการคุณภาพสูงโดยไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่วัสดุแร่และตัวประสาน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 40% เมื่อเทียบกับกระบวนการให้ความร้อนปกติ

  การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บิตูเมนอิมัลชั่นจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือเผาไหม้ระหว่างการขนส่งหรือระหว่างกระบวนการ

  การเก็บรักษาบิตูเมนอิมัลชั่น

  บิตูเมนอิมัลชั่นจะเก็บรักษาไว้ในถังชนิดพิเศษหรือในภาชนะทรงกระบวก ซึ่งภาชนะที่ใส่ต้องมีความสะอาด และต้องไม่มีอิมัลชั่นตกค้าง บิตูเมน POL วัสดุกรดหรืออัลคาไลน์อยู่

  อิมัลชั่นที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันต้องไม่ผสมในภาชนะเดียวกัน ถังต้องปิดสนิทเพื่อป้องกันการเข้าไปของวัตถุแปลกปลอมและการระเหยของน้ำ ต้องมีอุณหภูมิในการจัดเก็บอย่างน้อย 5 องศาเซลเซียส หากปริมาณของอิมัลชั่นมีมากกว่า 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ถังควรจะติดตั้งเครื่องกวนพิเศษ

  บริษัทของเรามีถังเก็ยอิมัลชั่นชนิดพิเศษรุ่น SBE และ SMB เพื่อเก็บอิมัลชั่นและบิตูเมนที่ดัดแปลงจากโพลิเมอร์ ถังนี้จะติดตั้งระบบให้ความร้อนและระบบไหลเวียน และสามารถทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตของโรงงานที่อยู่แล้วอย่างง่ายดาย

  สเปค ขนาด
  กำลังการผลิตสูงสุดรวมถึงเวลาการเตรียมการ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

  8 *

  อัตราการใช้บิตูเมนสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

  10.5

  ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

  5–10 *

  ปริมาณฟลักซ์ที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

  50–350 *

  ปริมาณกรดที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

  50–150 *

  ปริมาณอิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ (ลูกบาศก์เดซิเมตร/ชั่วโมง)

  50 *

  แรงดันเข้าบิตูเมนสูงสุด (เมกะปาสกาล)

  0,2

  บิตูเมนเพื่อแรงดันผสม (เมกะปาสกาล)

  1.4

  วัฏภาคของน้ำเพื่อแรงดันผสม (เมกะปาสกาล)

  0.2

  อุณหภูมิของบิตูเมนที่ใส่ (เซลเซียส)

  140–160

  อุณหภูมิของน้ำที่ใส่ (เซลเซียส)

  40–60

  หัวเอาท์พุตอิมัลชั่นสูงสุด (เมตร)

  10

  ค่ากำลังไฟที่ได้จากการใช้งานจริงสูงสุด (กิโลวัตต์)

  38

  ค่าแรงดันไฟที่กำลัง 50 เฮิร์ต (โวลต์)

  380/220

  ขนาด (ยาว/กว้าง/สูง) (มิลลิเมตร)

  4850/2150/2200

  น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)

  3550

  *ขึ้นอยู่กับสูตรของกระบวนการ

  • สามารถผลิตยางมะตอยคุณภาพสูงโดยไมต้องคำนึงถึงคุณภาพของบิตูเมนตั้งต้นด้วยการเพิ่มพลาสติไซเซอร์ สารเพิ่มความหนืด และทินเนอร์
  • สามารถผลิตอิมัลชั่นได้ทุกประเภท เช่น CRS CMS และ CSS-1,2 เช่นเดียวกันกับอิมัลชั่นแอนไอออนิคของประเภทที่สอดคล้องกัน รวมถึงชนิดย่อย h
  • สามารถทำให้สารละลายเข้มข้นเจือจางได้ด้วยการใส่น้ำลงไปโดยตรง
  • การดำเนินงานมีความปลอดภัย (มีระบบอินเตอร์ล็อคฉุกเฉิน)
  • อิมัลชั่นเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM D 2397-98 และ D977-98
  • มีขนาดเล็ก
  • ใช้งานง่าย

   Get a Quote

   Quote for :

    GlobeCore

    Leave your request

    Relative Equipment

    c