purificador de aceite
เครื่องกำจัดแก๊สน้ำม...
  ข้อดี
  • ขนาดกะทัดรัด
  • สะดวกในการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน
  • ไม่มีเสียงในระหว่างปฏิบัติงาน
  • ความสามารถในการขับเคลื่อนผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าทั่วไป 220 โวลต์

เครื่องกำจัดแก๊สน้ำมันแบบเคลื่อนที่รุ่น CMM-0.6 สามารถใช้ในการกรองน้ำมัน 1, ปั๊มน้ำมัน, เครื่องทำความร้อนน้ำมัน และกำจัดแก๊สน้ำมันของน้ำมันฉนวนไดอิเล็กทริก รวมทั้งกำจัดสิ่งสกปรกและความชื้นออกจากเครื่องจักร กำลังการผลิตของเครื่องคือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

เครื่องประกอบด้วยคอลัมน์สุญญากาศ, เครื่องทำความร้อนน้ำมันเซรามิก, ปั๊มของเหลว, ปั๊มสุญญากาศ และระบบกรองน้ำมันพร้อมตลับเปลี่ยนได้

มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ในเครื่องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมแรงดันตกที่ตัวกรอง และควบคุมปริมาณของสุญญากาศที่ทำงาน อุณหภูมิความร้อนยังสามารถควบคุมได้ผ่านตัวควบคุมพิเศษ

เมื่อดำเนินการ / จัดการกับหม้อแปลงที่มีความชื้นในน้ำมันสูง อาจมีการเกิดโฟมอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จึงมีการป้องกันพิเศษในเครื่องนี้ หากมีบางอย่างเกิดขึ้น เช่นน้ำมันเริ่มรั่ว หรือไหลออกจากเครื่อง การรั่วไหลของน้ำมันจะถูกตรวจพบทันทีโดย “เซ็นเซอร์การรั่วไหลของน้ำมัน” และเครื่องจะปิดการทำงานลงในขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน

ลำดับ รายละเอียดพารามิเตอร์ ค่า
1 ประสิทธิภาพ , ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 0.6
2 อุปกรณ์จ่ายไฟ (ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิร์ทซ์  , โวลต์) 380*
3 ระดับไฟฟ้านำเข้า, กิโลวัตต์ 14
4 ตัวกรองเบื้องต้น, ไมครอน 200
5 ระดับการกรอง, ไมครอน 5
6 ระดับทำความสะอาดหลังจากกระบวนการ (ตาม ISO 4406) -/14/12
7 แรงดันแตกน้ำมันหลังจากกระบวนการไม่น้อยกว่า 1 รอบ, กิโลโวลต์ 60**
8 ขนาดด้านนอก (excl.hoses) ไม่มากกว่า, มม.
— ความยาว 750
— ความกว้าง 520
— ความสูง 1350
9 น้ำหนัก (ไม่มีน้ำมัน) ไม่มากกว่า, กก. 250

* – แรงดันไฟฟ้าที่ใช้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

** – น้ำมันที่ผ่านกระบวนการแล้วยังไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถซื้อหน่วยกำจัดแก๊ส CMM-0.6 ได้ตอนนี้โดยติดต่อผู้จัดการของเราในรายชื่อผู้ติดต่อ

ในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นตามความต้องการเฉพาะ ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกแบบสอบถาม และควรระบุข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็น

 

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • ขนาดกะทัดรัด
 • สะดวกในการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน
 • ไม่มีเสียงในระหว่างปฏิบัติงาน
 • ความสามารถในการขับเคลื่อนผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าทั่วไป 220 โวลต์
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].