GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน / เครื่องกรองน้ำมันทางห้องปฏิบัติการ СММ-0,001U

เครื่องกรองน้ำมันทางห้องปฏิบัติการ СММ-0,001U

GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน / เครื่องกรองน้ำมันทางห้องปฏิบัติการ СММ-0,001U
laboratorio unidad de filtración de aceite
วัตถุประสงค์ของเครื่...
  ข้อดี
  • ขนาดกะทัดรัด
  • ขนส่งง่าย
  • เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟปกติ
  • ทำความสะอาดน้ำมันตัวอย่างที่หน้างาน
  • ไม่มีเสียงรบกวนในระหว่างทำงาน

วัตถุประสงค์ของเครื่อง СММ-0,001U ในห้องปฏิบัติการคือการทดสอบการทำให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เฉพาะเจาะจง

ประเภทของน้ำมันแร่ที่สามารถปรับสภาพและกรองได้ ได้แก่

 • น้ำมันอุตสาหกรรม
 • น้ำมันหม้อแปลง
 • น้ำมันเทอร์ไบน์
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันร้อน
 • น้ำมันไฮดรอลิก
 • น้ำมันแวคคั่ม
 • น้ำมันหอมระเหย
 • น้ำมันเกียร์
 • แก๊สธรรมชาติเหลว
 • น้ำมันก๊าด
 • น้ำมันเครื่อง (อย่างไรก็ตามสารเติมแต่งจะถูกนำออกจากน้ำมันในกระบวนการ และจะต้องปรับใหม่

การออกแบบ

เครื่องประกอบด้วย:

 • พอดกรองน้ำมัน
 • เฟรม
 • ห้องสุญญากาศ
 • ปั๊มสุญญากาศ
 • ท่อ

พอดกรองเป็นภาชนะที่มีตัวดูดซับครึ่งหนึ่งซึ่งจะปรับสภาพน้ำมันที่ผ่านการกรอง ซึ่งตัวดูดซับและน้ำมันจะใส่ลงใน            พอดจากด้านบน

ด้านล่างของพอดมีฝาปิด ซึ่งมีการถ่ายออกจากพอดและตัวดูดซับที่อิ่มตัวจะถูกสกัดออกมา น้ำมันที่ปรับสภาพจะถูกสูบออกจากด้านล่างเช่นกัน

พื้นผิวด้านนอกของพอดถูกหุ้มด้วยเทปฮีตเตอร์ไฟฟ้าและหุ้มฉนวน

กรอบเป็นโครงสร้างโลหะที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่อง

ห้องสุญญากาศเป็นสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยน้ำมันปรับสภาพ ส่วนบนมีวาล์วบอลสำหรับเชื่อมต่อห้องกับปั๊มสุญญากาศ ด้านล่างของภาชนะบรรจุมีวาล์วบอลซึ่งน้ำมันจะถูกดูดเข้าไปในถังสุญญากาศ และวาล์วเพื่อระบายน้ำมัน ภาชนะยังติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลวที่มองเห็นได้และเกจสุญญากาศ

ปั๊มสุญญากาศทำให้ห้องเป็นสุญญากาศ

 

 

ลำดับ ชื่อของพารามิเตอร์ ค่า
1 ผลิตภาพการปรับสภาพ, l/h:

– น้ำมันหม้อแปลง

– น้ำมันอุตสาหกรรม *

3-5*

2-4*

 2 การใช้ผงปรับสภาพใน เปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักของน้ำมันทำความสะอาด

– น้ำมันหม้อแปลง

– น้ำมันอุตสาหกรรม *

3-10*

3-10*

3 น้ำหนักของผงปรับสภาพที่ใส่, กก 3
4 การสูญเสีย (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ใน เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเริ่มต้น (ที่คงอยู่ในตัวดูดซับ)

– น้ำมันหม้อแปลง

– น้ำมันอุตสาหกรรม

1-5

1-5

5 ความจุของเครื่องทำความร้อนทั้งหมด , กิโลวัตต์ 0,16
6 อัตราความจุ , กิโลวัตต์ 1,0
7 แรงดันไฟฟ้าของกระแสหลักแบบกระแสสลับเฟสเดียวพร้อมความถี่ 50 (60) เฮิร์ทซ์  , โวลต์ 220
8 ขนาดโดยรวม, มม.ไม่เกิน

– ความยาว

– ความกว้าง

– ความสูง

500

550

750

9 น้ำหนัก, กก.ไม่เกิน 50
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • ขนาดกะทัดรัด
 • ขนส่งง่าย
 • เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟปกติ
 • ทำความสะอาดน้ำมันตัวอย่างที่หน้างาน
 • ไม่มีเสียงรบกวนในระหว่างทำงาน
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].