Call back now
  GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน / เครื่องกรองน้ำมันทางห้องปฏิบัติการ СММ-0,001U

  เครื่องกรองน้ำมันทางห้องปฏิบัติการ СММ-0,001U

  laboratorio unidad de filtración de aceite

  วัตถุประสงค์ของเครื่อง СММ-0,001U ในห้องปฏิบัติการคือการทดสอบการทำให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เฉพาะเจาะจง

  ประเภทของน้ำมันแร่ที่สามารถปรับสภาพและกรองได้ ได้แก่

  • น้ำมันอุตสาหกรรม
  • น้ำมันหม้อแปลง
  • น้ำมันเทอร์ไบน์
  • น้ำมันดีเซล
  • น้ำมันร้อน
  • น้ำมันไฮดรอลิก
  • น้ำมันแวคคั่ม
  • น้ำมันหอมระเหย
  • น้ำมันเกียร์
  • แก๊สธรรมชาติเหลว
  • น้ำมันก๊าด
  • น้ำมันเครื่อง (อย่างไรก็ตามสารเติมแต่งจะถูกนำออกจากน้ำมันในกระบวนการ และจะต้องปรับใหม่

  การออกแบบ

  เครื่องประกอบด้วย:

  • พอดกรองน้ำมัน
  • เฟรม
  • ห้องสุญญากาศ
  • ปั๊มสุญญากาศ
  • ท่อ

  พอดกรองเป็นภาชนะที่มีตัวดูดซับครึ่งหนึ่งซึ่งจะปรับสภาพน้ำมันที่ผ่านการกรอง ซึ่งตัวดูดซับและน้ำมันจะใส่ลงใน            พอดจากด้านบน

  ด้านล่างของพอดมีฝาปิด ซึ่งมีการถ่ายออกจากพอดและตัวดูดซับที่อิ่มตัวจะถูกสกัดออกมา น้ำมันที่ปรับสภาพจะถูกสูบออกจากด้านล่างเช่นกัน

  พื้นผิวด้านนอกของพอดถูกหุ้มด้วยเทปฮีตเตอร์ไฟฟ้าและหุ้มฉนวน

  กรอบเป็นโครงสร้างโลหะที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่อง

  ห้องสุญญากาศเป็นสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยน้ำมันปรับสภาพ ส่วนบนมีวาล์วบอลสำหรับเชื่อมต่อห้องกับปั๊มสุญญากาศ ด้านล่างของภาชนะบรรจุมีวาล์วบอลซึ่งน้ำมันจะถูกดูดเข้าไปในถังสุญญากาศ และวาล์วเพื่อระบายน้ำมัน ภาชนะยังติดตั้งเครื่องวัดระดับของเหลวที่มองเห็นได้และเกจสุญญากาศ

  ปั๊มสุญญากาศทำให้ห้องเป็นสุญญากาศ

   

   

  ลำดับ ชื่อของพารามิเตอร์ ค่า
  1 ผลิตภาพการปรับสภาพ, l/h:

  – น้ำมันหม้อแปลง

  – น้ำมันอุตสาหกรรม *

  3-5*

  2-4*

   2 การใช้ผงปรับสภาพใน เปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักของน้ำมันทำความสะอาด

  – น้ำมันหม้อแปลง

  – น้ำมันอุตสาหกรรม *

  3-10*

  3-10*

  3 น้ำหนักของผงปรับสภาพที่ใส่, กก 3
  4 การสูญเสีย (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ใน เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเริ่มต้น (ที่คงอยู่ในตัวดูดซับ)

  – น้ำมันหม้อแปลง

  – น้ำมันอุตสาหกรรม

  1-5

  1-5

  5 ความจุของเครื่องทำความร้อนทั้งหมด , กิโลวัตต์ 0,16
  6 อัตราความจุ , กิโลวัตต์ 1,0
  7 แรงดันไฟฟ้าของกระแสหลักแบบกระแสสลับเฟสเดียวพร้อมความถี่ 50 (60) เฮิร์ทซ์  , โวลต์ 220
  8 ขนาดโดยรวม, มม.ไม่เกิน

  – ความยาว

  – ความกว้าง

  – ความสูง

  500

  550

  750

  9 น้ำหนัก, กก.ไม่เกิน 50

  • ขนาดกะทัดรัด
  • ขนส่งง่าย
  • เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟปกติ
  • ทำความสะอาดน้ำมันตัวอย่างที่หน้างาน
  • ไม่มีเสียงรบกวนในระหว่างทำงาน

   Get a Quote

   Quote for :

    GlobeCore

    Leave your request

    Relative Equipment

    c