GlobeCore / Products / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล AVS-100

อิเล็กโตรแมกเนติก มิล AVS-100

GlobeCore / Products / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล AVS-100
mezclador electromagnético
เครื่องผสมทำงานตามหล...
  ข้อดี
  • ทำการบด การผสมและการกระตุ้นส่วนผสมไปพร้อมกัน
  • บดได้อย่างละเอียดมาก
  • รวมกระบวนการผลิต รักษาเวลาวัดได้ในเพียงไม่กี่วินาที
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ลดการใช้วัตถุดิบ
  • ง่ายต่อการดัดแปลงแก้ไขในสายการผลิตที่มีอยู่

เครื่องผสมทำงานตามหลักการแปลงพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในแชมเบอร์ (ท่อส่ง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90-136 มม. ซึ่งอยู่ภายในตัวเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุน

ที่มีส่วนประกอบทรงกระบอกของเฟอร์โรแมกเนติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 – 5 มม. และความยาว 5 – 60 มม. ในพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่หลายโหลจนถึงหลายร้อย (0.05 – 5 กก.) ตามปริมาณของพื้นที่ใช้งาน

และสามารถออกแบบแชมเบอร์ได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการดำเนินงานในแชมเบอร์

สำหรับกระบวนการในสถานะของเหลวนั้น จะมีการติดตั้งตัวกรองที่ด้านข้างของบุช (bush) หรือที่ปลายทางออกเท่านั้น หากดำเนินการผลิตวัสดุเส้นใยซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองแบบหลายชั้นอยู่ในนั้น จึงทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เก็บอนุภาคของเฟอร์โรแมกเนติกในบริเวณที่ใช้งานอยู่ได้

ส่วนประกอบหลักของหน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชั้นวอร์เทคคือตัวเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนด้วยระบบระบายความร้อนที่เชื่อมต่อกับสามเฟสได้แก่ 380 / 220 โวลต์  แหล่งจ่ายพลังงาน 50 เฮิรตซ์ และแชมเบอร์ที่ใช้งานซึ่งมีส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติก

การใช้พลังงานในแชมเบอร์ที่กำหนดโดยการออกแบบ วัสดุ และความหนาของผนังเท่านั้น ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความแรงของสนามแม่เหล็กเพื่อลดการใช้พลังงานเราจึงผลิตแชมเบอร์จากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (สแตนเลส)

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องผสมเ AVS-100

แกรนูเลชัน และการผสมอาจไม่ได้ดำเนินการด้วยอนุภาคขนาดเล็กของเฟอร์โรแมกเนติกเท่านั้นแต่ยังดำเนินการด้วยมีด (รูปที่ 4), หลอด (รูปที่ 5) หรือโรเตอร์ (รูปที่ 6) ในกรณีเหล่านี้ตัวกรองจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับการกรอง (ตัวแยก)

Globecore rotating electromagnetic field machine. electromagnetic vortex system. The camera for rotating electromagnetic field. vortex-layer avs-for-liquid-phase-processes
รูปที่ 1 ระบบวอร์เทคของแม่เหล็กไฟฟ้า

1 – บูชป้องกัน 2 – ตัวเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุน

3 – ตัวเหนี่ยวนำ 4 – แชมเบอร์ใช้งานที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก

5 – ส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติก

รูปที่ 2 รูปภาพของชั้นวอร์เทค (1,000 เฟรมต่อวินาที) รูปที่ 3 แชมเบอร์ของเอวีเอสสำหรับกระบวนการในสถานะของเหลว

1 – แชมเบอร์; 2 – บุช; 3– ตัวกรอง

rotor for rotating electromagnetic field. avs chamber with knives. avs chamber with tubes. rotating electromagnetic field avs chamber with rotor. rotating electromagnetic field
รูปที่ 4 แชมเบอร์เอวีเอสกับมีด

1 – มีด; 2 – แชมเบอร์; 3– ตัวกรองตาข่าย 4 – บุช

รูปที่ 5 แชมเบอร์เอวีเอสกับหลอด

1 – แชมเบอร์ 2 – ตาข่าย           3 – บุช  4 – หลอด 5 – ท่อกรอง

รูปที่ 6 แชมเบอร์เอวีเอสกับโรเตอร์

1 – แชมเบอร์ 2– บูชสีบรอนซ์ (หล่อลื่นและระบายความร้อนด้วยของเหลวที่อยู่ในกระบวนการผลิต); 3 – ฝา 4 – โรเตอร์

AVS-100 พร้อมกับส่วนประกอบเฟอร์โรแมกเนติกซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีต่างๆ

สามารถนำอุปกรณ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

 • การผลิตอิมัลชันหลายองค์ประกอบและสารแขวนลอย
 • เร่งการผลิตของส่วนผสมที่มีความละเอียดมาก
 • กระตุ้นสสารทั้งในรูปแบบแห้งและกระจายตัวอยู่ในน้ำ
 • ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเรซิ่น และลดเวลาการคงรูป
 • ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมจากฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์, โลหะหนัก, สารหนู, ไซยาไนด์ได้อย่างสมบูรณ์
 • การเร่งด้วยความร้อน
 • การผลิตโปรตีนจากเซลล์ยีสต์
 • ปรับปรุงความคงตัวทางด้านจุลชีพของผลิตภัณฑ์อาหาร และกระตุ้นยีสต์ในการอบขนมปัง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และปลา
 • ความเข้มข้นของกระบวนการสกัด รวมถึงการผลิตน้ำซุป น้ำผลไม้ เพกติน และอื่นๆ
 • เพิ่มความปลอดภัยทางจุลชีพในการผลิตสารแขวนลอย และอิมัลชันในกระบวนการผลิตอาหารโดยไม่ต้องใช้สารให้ความคงตัว และเพิ่มผลิตผล

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่หมุนได้ทำให้ส่วนประกอบเฟอร์โรแมกเนติกในบริเวณที่ใช้งานเกิดการเคลื่อนไหว และเกิดการสร้างที่เรียกว่า “ชั้นวอร์เท

ระบบเอวีเอสสามารถนำมาใช้เช่นเดียวกับ

 • เครื่องปฏิกรณ์
 • เครื่องผสม
 • เครื่องทำให้แตกตัว
 • เครื่องสกัด
 • สำหรับการบำบัดด้วยแม่เหล็ก
 • การกระตุ้นสสาร และอื่นๆ

พารามิเตอร์ ชนิด
AVS-100
อัตราการผลิตสูงสุดหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

-บำบัดน้ำ

12
-การตกตะกอน 5
ความดันใช้งานสูงสุดหน่วยเมกะปาสคาล(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 0,25 (2,5)
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทำงานหน่วยมิลลิเมตร 90
การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็กในบริเวณทำงานหน่วยเทสลา 0,15
แหล่งพลังงาน จากวงจรกระแสไฟฟ้าแบบสลับ
ความถี่หน่วยเฮิร์ตซ์ 50
แรงเคลื่อนไฟฟ้าหน่วยโวลต์ 380
การหมุนของสนามแม่เหล็กในบริเวณทำงานหน่วยรอบต่อนาที 3 000
อัตราการกินไฟหน่วยกิโลวัตต์ 4,5
ขนาดหน่วยมิลลิเมตร 1200×900×1610
น้ำหนักหน่วยกิโลกรัม 520
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • ทำการบด การผสมและการกระตุ้นส่วนผสมไปพร้อมกัน
 • บดได้อย่างละเอียดมาก
 • รวมกระบวนการผลิต รักษาเวลาวัดได้ในเพียงไม่กี่วินาที
 • ลดการใช้พลังงาน
 • ลดการใช้วัตถุดิบ
 • ง่ายต่อการดัดแปลงแก้ไขในสายการผลิตที่มีอยู่
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].