Call back now
  GlobeCore / Products / อิเล็กโตรแมกเนติก มิล / เครื่องผสมสารเคมี AVS-150

  เครื่องผสมสารเคมี AVS-150

  activador electromagnético

  ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในแชมเบอร์ (ท่อส่ง) ของเส้นผ่าศูนย์กลาง 90-136 มม.ที่อยู่ภายในตัวเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนที่มีส่วนประกอบทรงกระบอกของเฟอร์โรแมกเนติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 – 5 มม. และความยาว 5 – 60 มม. ในพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่หลายโหลจนถึงหลายร้อย (0.05 – 5 กก.) ตามปริมาณของพื้นที่ใช้งาน

  และสามารถออกแบบแชมเบอร์ได้หลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการดำเนินงานในแชมเบอร์

  สำหรับกระบวนการในสถานะของเหลวนั้น จะมีการติดตั้งตัวกรองที่ด้านข้างของบุช หรือที่ปลายทางออกเท่านั้น หากดำเนินการผลิตวัสดุเส้นใยซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองแบบหลายชั้นอยู่ในนั้น จึงทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เก็บอนุภาคของเฟอร์โรแมกเนติกในบริเวณที่ใช้งานอยู่ได้

  การใช้พลังงานในแชมเบอร์ที่กำหนดโดยการออกแบบ วัสดุ และความหนาของผนังเท่านั้น ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความแรงของสนามแม่เหล็กเพื่อลดการใช้พลังงาน เราจึงผลิตแชมเบอร์จากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (สแตนเลส)

  และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่หมุนทำให้ส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติกในบริเวณใช้งานมีการเคลื่อนที่ และเกิดการสร้างที่เรียกว่า “ชั้นวอร์เท

  ซึ่งส่วนประกอบหลักของหน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชั้นวอร์เทคคือตัวเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุนด้วยระบบระบายความร้อนที่เชื่อมต่อกับสามเฟสได้แก่ 380 / 220 โวลต์  แหล่งจ่ายพลังงาน 50 เฮิรตซ์ และแชมเบอร์ที่ใช้งานซึ่งมีส่วนประกอบของเฟอร์โรแมกเนติก

  คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องผสมสารเคมีเ AVS-150

  AVS150scec

  เครื่องผสมสารเคมีเอวีเ AVS-150ที่มีส่วนประกอบเฟอร์โรแมกเนติกซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีต่างๆ

  สามารถนำอุปกรณ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

  • การผลิตอิมัลชันหลายองค์ประกอบและสารแขวนลอย
  • เร่งการผลิตของส่วนผสมที่มีความละเอียดมาก
  • กระตุ้นสสารทั้งในรูปแบบแห้งและกระจายตัวอยู่ในน้ำ
  • ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเรซิ่น และลดเวลาการคงรูป
  • ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมจากฟีนอล, ฟอร์มาลดีไฮด์, โลหะหนัก, สารหนู, ไซยาไนด์ได้อย่างสมบูรณ์
  • การเร่งด้วยความร้อน
  • การผลิตโปรตีนจากเซลล์ยีสต์
  • ปรับปรุงความคงตัวทางด้านจุลชีพของผลิตภัณฑ์อาหาร และกระตุ้นยีสต์ในการอบขนมปัง
  • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และปลา
  • ความเข้มข้นของกระบวนการสกัด รวมถึงการผลิตน้ำซุป น้ำผลไม้ เพกติน และอื่นๆ
  • เพิ่มความปลอดภัยทางจุลชีพในการผลิตสารแขวนลอย และอิมัลชันในกระบวนการผลิตอาหารโดยไม่ต้องใช้สารให้ความคงตัว และเพิ่มผลิตผล

  เครื่องผสมสารเคมี AVS-150 สามารถนำมาใช้เช่นเดียวกับ

  • เครื่องปฏิกรณ์
  • เครื่องผสม
  • เครื่องทำให้แตกตัว
  • เครื่องสกัด
  • สำหรับการบำบัดด้วยแม่เหล็ก
  • การกระตุ้นสสาร และอื่นๆ

  พารามิเตอร์ ชนิด
  AVS-150
  อัตราการผลิตสูงสุดหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

  -บำบัดน้ำ

  30
  -การตกตะกอน 15
  ความดันใช้งานสูงสุดหน่วยเมกะปาสคาล(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 0,25 (2,5)
  เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทำงานหน่วยมิลลิเมตร 136
  การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็กในบริเวณทำงานหน่วยเทสลา 0,15
  แหล่งพลังงาน จากวงจรกระแสไฟฟ้าแบบสลับ
  ความถี่หน่วยเฮิร์ตซ์ 50
  แรงเคลื่อนไฟฟ้าหน่วยโวลต์ 380
  การหมุนของสนามแม่เหล็กในบริเวณทำงานหน่วยรอบต่อนาที 3 000
  อัตราการกินไฟหน่วยกิโลวัตต์ 9,5
  ขนาดหน่วยมิลลิเมตร

  -หน่วย

  -แผงควบคุม

  1300×1100×1 690

  1 060×1030×1 900

  น้ำหนักหน่วยกิโลกรัม

  -หน่วย

  -แผงควบคุม

  500

  450

  • ทำการบด การผสมและการกระตุ้นส่วนผสมไปพร้อมกัน
  • บดได้อย่างละเอียดมาก
  • รวมกระบวนการผลิต รักษาเวลาวัดได้ในเพียงไม่กี่วินาที
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ลดการใช้วัตถุดิบ
  • ง่ายต่อการดัดแปลงแก้ไขในสายการผลิตที่มีอยู่

   Get a Quote

   Quote for :

    GlobeCore

    Leave your request

    Relative Equipment

    c