GlobeCore / Products / การฟื้นฟูน้ำมัน

การฟื้นฟูน้ำมัน

การฟื้นฟูน้ำมัน

สภาพของฉนวนกระดาษและวงจรแม่เหล็กของหม้อแปลงเป็นสิ่งที่กำหนดอายุการใช้งาน และไม่มีการจำกัดอายุการใช้งานขององค์ประกอบแม่เหล็ก แต่ฉนวนกระดาษมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันและการสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป สภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของอายุการใช้งานหม้อแปลง โดยปกติกระดาษฉนวนกันความร้อนมีอายุการใช้งานนาน แต่กระบวนการผลิตสามารถเร่งอายุการใช้งานให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญได้โดยความร้อน ออกซิเจน น้ำและผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะสะสมอยู่ในกระดาษต่อไปเรื่อยๆ

การปรับสภาพน้ำมันและการทำความสะอาดฉนวนกระดาษ

ตามที่ได้กล่าวไป แถบฉนวนกระดาษและการสะสมผลิตภัณฑ์ของน้ำมันหม้อแปลงที่เพิ่มขึ้นทำหน้าที่เช่นเดียวกับตัวกรองน้ำมัน ซึ่งการเปลี่ยนน้ำมันในหม้อแปลงไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ เมื่อมีการใส่น้ำมันใหม่ลงในหม้อแปลงจะทำให้สิ่งปนเปื้อนที่สะสมจากฉนวนเซลลูโลสได้ชะล้างออกไปและละลายในน้ำมัน ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านี้จะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมัน ก่อตัวสะสมใหม่ในฉนวนกระดาษ และเกิดเป็นวงจรซ้ำแล้วซ้ำอีก ตราบเท่าที่จะตระหนักถึง การเปลี่ยนน้ำมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดี และกระบวนการนำน้ำมันออกจากหม้อแปลง ปรับสภาพและส่งกลับเข้าไปในถังหม้อแปลงไม่ใช่วิธีที่ดีเช่นกัน ผลลัพธ์สุดท้ายนั้นคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างง่ายซึ่งมีประโยชน์เพียงอย่างเดียวคือต้นทุนการทำงานลดลง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งในระหว่างการยกเครื่องหม้อแปลงใหม่ รวมถึงการล้างกระดาษด้วยน้ำมันสะอาดสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันที่สะสมอยู่ในกระดาษนั้นยังคงยากที่จะเอาออก การใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษช่วยได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง และทำให้กระบวนการยาวนานขึ้น ซึ่งสามารถทำการแก้ไขให้เร็วขึ้นโดยการซ่อมแซมหม้อแปลง และล้างฉนวนกระดาษที่อาจมีราคาสูงถึงหนึ่งในสามของราคาเฉลี่ยของหม้อแปลงใหม่

อุปกรณ์ปรับสภาพน้ำมัน

มีวิธีการหนึ่งที่สามารถจัดการกับปัญหาข้างต้นได้ด้วยวิธีการที่คุ้มค่าคือโรงปรับสภาพน้ำมัน GlobeCore การฟื้นฟูน้ำมัน ซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถดำเนินการในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ ความสามารถนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาการรักษาฉนวนกระดาษของเครื่อง การทำงานของ CMM-R เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า และน้ำมันจากหม้อแปลงจะผ่านเข้าสู่หน่วยในกระบวนการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันจะถูกนำออกจากหม้อแปลงด้วยน้ำมันที่ผ่านการปรับสภาพ และการกำจัดแก๊ส หลังจากกระบวนการนั้นน้ำมันจะกลับเข้าไปในหม้อแปลง และเกิดเป็นวงจรซ้ำหลายรอบ น้ำมันที่ปรับสภาพแล้วจะชะล้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากฉนวนกระดาษ กระบวนการทำความสะอาดนี้จะเพิ่มด้วยอัตราการไหลเวียนที่ชะล้างสูง ความร้อนและการสั่นสะเทือนของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อสารปนเปื้อนออกมาจากกระดาษลงไปในน้ำมัน และจะถูกจับโดยหน่วยดูดซับเมื่อน้ำมันได้รับการปรับสภาพ และกำจัดแก๊ส  ซึ่งเครื่องนี้จะทำให้สามารถปรับสภาพและทำให้น้ำมันหม้อแปลงบริสุทธิ์ใน และเวลาเดียวกันเป็นการทำความสะอาดฉนวนกระดาษหม้อแปลงจำนวนมาก ซึ่ง CMM-R ยังมีข้อดีดังต่อไปนี้:

  • ยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลง
  • การทำความสะอาดฉนวนเซลลูโลส หยุดการสลายตัวที่จะกลับมาใหม่ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันและสารปนเปื้อนอื่น ๆ
  • การทำงานของเครื่องในหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
  • สารดูดซับ Fuller’s earth (ฟุลเลอร์เอิร์ธ) ภายในเครื่องสามารถกระตุ้นใหม่ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการกำจัดก่อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อม
  • การสูญเสียน้ำมันในตัวดูดซับในกระบวนการปรับสภาพลดลง
  • เป็นการปรับสภาพน้ำมัน และรักษาฉนวนกระดาษในเวลาเดียวกัน

น้ำมันหม้อแปลง

นอกเหนือจากการปกป้องกระดาษในหม้อแปลงและส่วนประกอบฉนวนหม้อแปลงแล้ว น้ำมันนี้ยังเป็นตัวกลางในการกระจายความร้อนในหม้อแปลงสวิทช์ไฟฟ้าแรงสูงของสายเคเบิลและตัวเก็บประจุ ซึ่งน้ำมันหม้อแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากในกระบวนการของน้ำมันดิบ เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำมันดิบมีความแตกต่างกันอย่างมากกับชนิดของน้ำมันดิบที่เฉพาะเจาะจง (องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน) ดังนั้นจึงทำคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลง ภายในหม้อแปลง น้ำมันนั้นต้องผ่านกระบวนการและมีผลที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและการสลายตัว ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ำมันลดลง การเกิดน้ำมันออกซิเดชันเป็นปัจจัยสำคัญในสภาพทั่วไปของหม้อแปลง และอายุการใช้งานโดยรวม น้ำมันหม้อแปลงสามารถผ่านกระบวนการปรับสภาพและทำให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดกรด, น้ำ, แก๊ส, อนุภาคและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ,

เช่นทาร์ เรซิ่น สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ สารประกอบซัลเฟอร์และไนโตรเจนเป็นต้น ซึ่งมีหลายวิธีในกระบวนการน้ำมันหม้อแปลงและสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆต่อไปนี้ได้แก่ เครื่องจักรกล ความร้อน ทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงวิธีทำให้เคมีบริสุทธิ์ ซึ่งอย่างหลังมีราคาแพงและต้องใช้ระบบที่ซับซ้อน อีกทั้งจะใช้เฉพาะในกรณีที่วิธีที่ง่ายกว่าได้ผลที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งกระบวนการ CMM-R นั้นค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพ และสภาพของน้ำมันแปรรูปนั้น “ดีเหมือนใหม่” รวมถึงคุณภาพนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60296 การใช้ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันและฉนวนกระดาษจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของฉนวนหม้อแปลง ยืดอายุการใช้งาน รวมถึงลดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด และการหยุดทำงานของอุปกรณ์เป็นเวลานาน

พารามิเตอร์ดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล IEC 60296 อย่างครบถ้วนเมื่อได้บำบัดด้วยน้ำมันหม้อแปลงที่โรง GlobeCore CMM-R

ระบบปรับสภาพของ GlobeCore

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้นในกระบวนการของอุตสาหกรรมซึ่งนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในโครงการการผลิต ‘สีเขียว’ และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่อง CMM-R ได้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะมีความสามารถในการทำปฏิกิริยากับตัวดูดซับที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพน้ำมันได้หลายครั้งก่อนที่จะหมดประสิทธิภาพในการใช้งานและต้องนำไปทิ้งในแบบขยะสะอาด ซึ่งแน่นอนว่าปฏิกิริยาดังกล่าวจะช่วยประหยัดเงินแล้วนำไปใช้ซื้อตัวดูดซับใหม่เมื่อหมดประสิทธิภาพแล้วนอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันใหม่มาทดแทนอีกด้วย รวมถึงอายุการใช้งานของหม้อแปลงจะเพิ่มขึ้นมากถึง 20 ถึง 30 ปีซึ่งช่วยปรับปรุงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี GlobeCore เป็นผู้ผลิตระบบปรับสภาพน้ำมันให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการหม้อแปลง ธุรกิจบริการและผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงวิธีการสำหรับการทำความสะอาดหม้อแปลง กังหัน อุตสาหกรรมและน้ำมันชนิดอื่น ๆ ได้อย่างไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพสูงและโรงรีไซเคิลน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำไปใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ผลิต

Globecore oil regeneration offices

    GlobeCore

    Leave your request