GlobeCore / Products / การทำความสะอาดน้ำมัน

การทำความสะอาดน้ำมัน

Oil Filtration Systems GlobeCore
การทำความสะอาดน้ำมัน

การกรองน้ำมันอุตสาหกรรม

น้ำมันอุตสาหกรรมประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อหล่อลื่นแรงเสียดทานของอุปกรณ์ คุณสมบัติในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน หรือปริมาณของสารเติมแต่งเพื่อการทำงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ำมัน

การพบสิ่งสกปรกต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเคมีทางกายภาพของน้ำมัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เสี่ยงต่อการชำรุด อุบัติเหตุและการหยุดทำงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของอุปกรณ์ที่จะราคาแพงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การกรองน้ำมันอุตสาหกรรมจากสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

ในอุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้ของเหลวหลากหลายชนิดสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เกิดแรงเสียดทานในเครื่องจักรต่างๆ องค์ประกอบทางเคมีและสารเติมแต่งต่าง ๆ มีผลต่อประสิทธิภาพและคุณสมบัติของของเหลวน้ำมันอุตสาหกรรม สารเติมแต่งที่ใช้ในการปรับปรุงหรือปรับคุณสมบัติของน้ำมัน

น้ำมันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ผลิตจากการกลั่นที่มีอุณหภูมิเดือดสูงกว่า 350 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำมันประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ที่เป็นสารประกอบโมเลกุลสูงของกลุ่มต่างๆ

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่าร้อยแบรนด์ที่มีโรงงานผลิตด้วยระบบไฮดรอลิก 46.6 เปอร์เซ็นต์และ กลไกแรงเสียดทานต่างๆ 41 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก

น้ำมันอุตสาหกรรมคุณภาพสูงต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่

 1. ความเสถียร
 2. ประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอสูง
 3. เข้ากับระบบไฮดรอลิก
 4. คุณสมบัติการกรองที่ดี
 5. แนวโน้มการเกิดอิมัลชันต่ำ

ประเภทของการกรองน้ำมันที่สำคัญ

การกรองเป็นกระบวนการจับสิ่งสกปรกจากน้ำมันเพื่อปรับปรุงคุณภาพและปกป้องเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ที่สำคัญของการกรองคือการนำสิ่งสกปรกออกไป การกรองอาจเป็นได้ทั้งแบบหยาบหรือละเอียดก็ได้ การกรองหยาบมุ่งเน้นไปที่การปกป้องการหล่อลื่นน้ำมันและระบบไฮดรอลิกโดยตรง การกรองประเภทนี้สามารถจับอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีขนาด 25 ไมโครเมตรขึ้นไปซึ่งมักนำมาใช้กับผู้ผลิตอุปกรณ์

วัตถุประสงค์หลักของการกรองแบบหยาบคือการยืดอายุการใช้งานของน้ำมันอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์และการป้องกัน

การกรองน้ำมันด้วยไฮดรอลิก: ตัวเลือกของตัวกรอง

น้ำมันไฮดรอลิกถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ (แขนกล เครื่องมือ เครื่องจักรหุ่นยนต์ เครื่องกด ฯลฯ ) วัตถุประสงค์หลักของน้ำมันไฮดรอลิกคือการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าเพื่อการทำงานของเครื่องจักร

น้ำยาทำความสะอาดเป็นของเหลวสำหรับไฮดรอลิกที่ช่วยทำงานได้ดีขึ้น ความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิกทำได้โดยการกรอง

การกรองหลายขั้นตอนทำให้น้ำมันมีระดับความบริสุทธิ์ที่เหมาะสม

 1. ทำการกรองก่อนที่จะติดตั้งลงในระบบ
 2. การกรองอยู่กับที่ระหว่างการดำเนินการ
 3. การกรองน้ำมันใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในอนาคต

ในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง ในบทความนี้เราจะพิจารณารายละเอียดคำแนะนำพื้นฐานในการเลือกตัวกรองสำหรับระบบไฮดรอลิก

กฎข้อแรกแนะนำให้ติดตั้งตัวกรองในปั๊มดูด ซึ่งช่วยปกป้องโหนดไดรฟ์ไฮดรอลิกทั้งหมด รวมถึงปั๊มแรงเหวี่ยง หากไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุทางเทคนิค ตัวกรองจะถูกติดตั้งในไลน์ทางเข้าและทางออก

ควรทำการป้องกันชิ้นส่วนของไดรฟ์ไฮดรอลิก (สปูล, โช้ก) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งติดตั้งอยู่ในไลน์ทางออก ความละเอียดของการกรองน้ำมันควรเลือกตามสภาพการใช้งาน

การติดตั้งตัวกรองควรดำเนินการโดยไม่ต้องถอดท่อ เปิดถังน้ำมัน หรือแยกส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบไฮดรอลิก หากมีไลน์การไหลอัตโนมัติ แนะนำให้ติดตั้งตัวกรองบนสายดูดซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของปั๊ม

ขนาดตัวกรองคำนวณตามพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ ความดันลดลงในไลน์ อัตราการไหลและความหนืดของของเหลวที่ทำงาน โดยปกติแล้วคุณสมบัติในรายการจะระบุไว้ในข้อมูลพาสปอร์ตตัวกรอง

การกรองน้ำมันเป็นกระบวนการที่สำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทดสอบตัวกรองก่อนการติดตั้ง การทดสอบดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการและที่ควบคุมที่ได้รับการยอมรับ ในกรณีแรกจำเป็นต้องดำเนินการทั้งหมดที่โรงงาน การทดสอบการควบคุมที่ยอมรับเป็นโปรแกรมอย่างง่ายที่กำหนดคุณสมบัติความแข็งแรงของไฮดรอลิกทั้งตัวกรองและองค์ประกอบตัวกรอง

oil filtration plant
ตัวกรองน้ำมันที่ใช้แล้ว

การทดสอบในห้องปฏิบัติ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ระบุไว้ ยังมีการกำหนดขนาดและความแม่นยำของรูปทรงทางเรขาคณิต

กรองน้ำมันเทอร์ไบน์

เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยที่ไม่มีกังหัน ซึ่งมีการนำมาใช้ในไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานนิวเคลียร์

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทอร์ไบน์โดยน้ำมันชนิดพิเศษที่ให้การหล่อลื่นแบริ่ง และกระปุกเกียร์ ป้องกันและลดแรงเสียดทาน ลดการสึกหรอ

น้ำยาทำความสะอาดเป็นน้ำมันที่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นเท่าไร เทอร์ไบน์และน้ำมันนั้นทำงานในสภาวะที่หนัก ซึ่งน้ำมันจะสะสมสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย และเมื่อผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานมากขึ้นทำให้ต้องซ่อมแซมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตาราง เพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนน้ำมัน และการสูญเสียพลังงาน

การกรองน้ำมันเทอร์ไบน์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ GlobeCore เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจอุปกรณ์กรองน้ำมันสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม สำหรับการทำความสะอาดน้ำมันเทอร์ไบน์ GlobeCore ได้ออกแบบโรง CMM-T ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่มีผลซับซ้อนของอุณหภูมิสูง และสุญญากาศลึก เช่นเดียวกับการกรองน้ำมันซ้ำผ่านชุดกรอง ความละเอียดของการกรองน้อยกว่า 5 ไมโครเมตร และปริมาณความชื้นของน้ำมันน้อยกว่า 10 กรัม / ตัน

CMM-T สามารถใช้งานได้หนึ่งในสามโหมดขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

 • การกรองน้ำมันและการให้ความร้อนน้ำมัน
 • การกรองน้ำมัน การทำให้แห้ง และการกำจัดแก๊ส
 • การรักษาภาวะสุญญากาศของอุปกรณ์

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแบบเครื่องที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ได้

การกรองน้ำมันเทอร์ไบน์ตามกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และให้:

 • การลดต้นทุนสำหรับการทำงานของกังหันไฟฟ้า
 • ลดการใช้น้ำมันเทอร์ไบน์โดยยืดอายุการใช้งาน
 • ลดของเสียจากน้ำมันตั้งแต่แรก
 • กำจัดการปิดเครื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้ของหน่วยจ่ายไฟ
 • ลดการซ่อมแบริ่ง ปั๊มและชิ้นส่วนอื่น ๆ

ตามคำขอของลูกค้า GlobeCore สามารถปรับแต่งอุปกรณ์สำหรับการกรองน้ำมันเทอร์ไบน์ และมีตัวเลือกมากมาย:

 • เซ็นเซอร์และมิเตอร์เพิ่มเติม (ความชื้น นับอนุภาค ฯลฯ )
 • การควบคุมระยะไกลและการตรวจสอบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนหรือพีซี
 • ติดตั้งบนรถพ่วง บนลูกกลิ้ง หรือล้อลม
 • สามารถปรับพารามิเตอร์

ออกแบบป้องกันการระเบิด และการกัดกร่อนได้เช่นกัน

การกรองน้ำมันหม้อแปลง

ของเหลวฉนวนถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหลายชนิดได้แก่ ตัวเก็บประจุ สายเคเบิล สวิตช์ หม้อแปลง ฯลฯ โดยปกติของเหลวจะทำหน้าที่หลักสองประการคือฉนวนไฟฟ้า และการทำความเย็น ฟังก์ชั่นพิเศษบางอย่างคือการดับส่วนโค้งในสวิตช์เกียร์ และการป้องกันฉนวนแข็งภายในจากความชื้นในสภาพแวดล้อม

เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงกระบวนการสมัยใหม่ของการส่งและการกระจายพลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์นี้ควรได้รับการปกป้องจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการป้องกันฉนวนกันความร้อนและความเย็น ซึ่งได้กำหนดการทำงานนี้กับน้ำมันแร่

โดยปกติแล้วการทำงานในระยะยาวของอุปกรณ์หม้อแปลงจะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพ

transformer oil filtration

กระบวนการข้างต้นมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่

 • เวลาตกตะกอนนาน
 • ปริมาณการกรองต่ำ
 • จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกลางบ่อยครั้ง
 • อาจเกิดการปนเปื้อนน้ำมันด้วยเส้นใยเซลลูโลสซึ่งลดความคงทนไดอิเล็กทริก

ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบที่ซับซ้อนของปัจจัยหลายประการ:

 • มีน้ำและเกิดการผสมกัน
 • อนุภาคขนาดใหญ่เพิ่มความหนืด
 • ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายในฉนวนที่เป็นของแข็ง
 • การสลายตัวของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา
 • การสลายตัวของผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน

กระบวนการเสื่อมสามารถชะลอตัวลงโดยการกรองน้ำมันและยืดอายุการใช้งานของฉนวนของเหลว

ความถี่ที่เลือกในกระบวนการไม่ถูกต้องอาจเกิดผลทางลบได้ดังต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง
 • ลดความคงทนไดอิเล็กทริก
 • การกัดกร่อนของแกนหม้อแปลงและที่ขดลวด
 • ตะกอนบนพื้นผิวภายใน
 • ความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

การกรองน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้ขจัดสิ่งสกปรกเชิงกล

ซึ่งไม่ได้เป็นมลพิษเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทำให้เกิดความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 • สร้างชั้นตะกอนบนขดลวดหม้อแปลงและวงจรแม่เหล็ก
 • เกิดน้ำอิมัลชัน
 • ขัดขวางการกำจัดความร้อนและลดประสิทธิภาพการทำความเย็น
 • ช่วยในการกัดกร่อนและการทำลายของฉนวน

GlobeCore ได้พัฒนาโรงกรองน้ำมันเคลื่อนที่ CMM-4,0F ซึ่งอุปกรณ์นี้บำรุงรักษาและใช้งานง่าย ใช้การกรองน้ำมันที่มีความซับซ้อนผ่านตัวกรองทั้งหยาบและละเอียดรวมถึงอุณหภูมิและสุญญากาศ วิธีนี้จะทำความสะอาดน้ำมันหม้อแปลงไม่เพียง แต่จากสิ่งสกปรกเชิงกล แต่ยังมาจากน้ำอีกด้วย

หลังจากการกรองน้ำมันจะมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้

 • การนำน้ำออกได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์
 • การทำให้บริสุทธิ์จากสิ่งสกปรกเชิงกลสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์

อุปกรณ์กรอง GlobeCore ช่วยเพิ่มความคงที่ของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตาราง และหยุดทำงาน รวมถึงประหยัดเงินในการซื้อน้ำมันใหม่

GlobeCore สามารถผลิดโรงกรองน้ำมันตามความต้องการเฉพาะได้ ดูแลการติดตั้งและการว่าจ้างงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการเริ่มใช้งานอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชั่นใหม่ (ตัวอย่างเช่น ตัวนับอนุภาค หรือการควบคุมระยะไกล และการตรวจสอบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟน หรือพีซี)

การกรองน้ำมันขั้นที่สองของ GLOBECORE

ปกรณ์ของการกรองน้ำมันขั้นที่สองผลิตโดย GlobeCore ช่วยให้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกเชิงกล, เขม่า (ถ่านหิน), ส่วนของน้ำอิสระที่ละลายได้ และกรดที่ละลายในน้ำ รวมถึงด่างจากน้ำมันอุตสาหกรรม ซึ่งอุปกรณ์นี้มีขนาดกะทัดรัด และสามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยตรง ระดับการทำให้บริสุทธิ์ที่ต้องการสามารถทำได้ในรอบการทำงานเพียงครั้งเดียว การออกแบบที่เรียบง่ายและการใช้งานทำให้ไม่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการ ระบบการกรองนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตามอัตราการกำจัดสิ่งเจือปนที่ต้องการได้ แม้น้ำมันผ่านระบบเพียงครั้งเดียว ซึ่งการออกแบบที่เรียบง่ายและสะดวกทำให้ใช้งานมาก

GlobeCore ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการกรองน้ำมันหม้อแปลง น้ำมันอุตสาหกรรม เทอร์ไบน์ และน้ำมันอื่น ๆ ซึ่งโรงรีไซเคิลน้ำมันของ GlobeCore นั้นสะดวกในการใช้งานและใช้งานได้จริง

 

  GlobeCore

  Leave your request