CMM-6/7 เครื่องกำจัดแก๊สเคลื่อนที่

СММ-6/7 ออกแบบมาสำหร...
  ข้อดี
  • อเนกประสงค์
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวดูดซับในการอบแห้งน้ำมันหม้อแปลง
  • ไม่มีมลพิษทางอากาศ และไม่มีของเสียในการกำจัดหรือเก็บ
  • ใช้งานง่ายและให้บริการรวดเร็ว
  • คุณภาพน้ำมันที่ดีที่สุดแม้ผ่านกระบวนการหนึ่งรอบ
  • ใช้พลังงานน้อย
  • ระดับเสียงรบกวนต่ำ

   

   

СММ-6/7 ออกแบบมาสำหรับการทำให้น้ำมันฉนวนไฟฟ้าบริสุทธิ์ นำน้ำ แก๊ส และอนุภาคของแข็ง รวมถึงการถ่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

โดยปกติเครื่องนี้จะใช้ในระหว่างการติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่เต็มไปด้วยน้ำมัน (หม้อแปลง สวิตช์แรงดันสูง ฯลฯ )

เครื่องสามารถทำงานในโหมดต่อไปนี้:

 • ทำความร้อนหม้อแปลง: ในโหมดนี้น้ำมันจะถูกกรองและทำให้ร้อน
 • การกำจัดแก๊สน้ำมัน: โหมดนี้ใช้สำหรับการกรอง การทำให้แห้งและการกำจัดแก๊สน้ำมัน
 • การถ่ายหม้อแปลง

พารามิเตอร์

ค่า

ความจุ, ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง, ไม่น้อยกว่า

 

– โหมดการกำจัดแก๊ส การทำให้แห้ง และกรองน้ำมัน

2-6

– โหมดให้ความร้อนและการกรอง

2-7

พารามิเตอร์น้ำมันที่ผ่านกระบวนการ*

 

ปริมาตรปริมาณแก๊ส, เปอร์เซ็นต์, สูงสุด

0,1

ปริมาณน้ำ, พีพีเอ็ม, สูงสุด

10

– ระดับความบริสุทธิ์ ISO 4406

16/14/12

อุณหภูมิน้ำมันที่ออกสูงสุดในโหมดความร้อน, องศาเซลเซียส

90

แรงดันไฟ, เมกะปาสคาล

0,2

พลังงานเครื่องทำความร้อนสูงสุด , กิโลวัตต์

115

การใช้พลังงานสูงสุด, กิโลวัตต์

130

ความดันห้องสุญญากาศที่เหลืออยู่ในการกำจัดแก๊ส, ปาสกาล, สูงสุด

267

ความดันห้องสุญญากาศที่เหลืออยู่ในการทดสอบซีล, ปาสกาล, สูงสุด

26,7

การรั่วไหลของอากาศสูงสุดในการทดสอบซีล 1 ชั่วโมง, ปาสกาล

267

อุปกรณ์จ่ายไฟ

 

– แรงดันไฟฟ้า, โวลต์

400

– ความถี่, เฮิร์ทซ์**

50/60

ขนาด, มม.

 

– ความยาว

3750

– ความสูง

2110

– ความกว้าง

2150

น้ำหนัก, กก

2000

* หมายเหตุ – พารามิเตอร์คุณภาพน้ำมันเริ่มต้น:

 • ปริมาตรปริมาณแก๊สต่ำกว่า 10.5 เปอร์เซ็นต์
 • ปริมาณน้ำ: ต่ำกว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ (50 กรัม / ตัน)
 • อุณหภูมิ: สูงกว่า 0 องศาเซลเซียส

** อุปกรณ์ทั้งหมดที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้รับการออกแบบมาให้ทำงานโดยใช้ไฟ AC 60 Hz

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • อเนกประสงค์
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวดูดซับในการอบแห้งน้ำมันหม้อแปลง
 • ไม่มีมลพิษทางอากาศ และไม่มีของเสียในการกำจัดหรือเก็บ
 • ใช้งานง่ายและให้บริการรวดเร็ว
 • คุณภาพน้ำมันที่ดีที่สุดแม้ผ่านกระบวนการหนึ่งรอบ
 • ใช้พลังงานน้อย
 • ระดับเสียงรบกวนต่ำ

 

 

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].