<

  Call back now
  GlobeCore / Products / บิตูเมนมอดิฟิเคชั่นยูนิต การผลิตบิตูเมนดัดแปลง / เครื่องจักรย USB-3 ขนาดเล็กสำหรับการผลิตบิตูเมนดัดแปลงที่มีกำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

  เครื่องจักรย USB-3 ขนาดเล็กสำหรับการผลิตบิตูเมนดัดแปลงที่มีกำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

  plantas de asfalto modificado

  เครื่องจักรดัดแปลงบิตูเมนยูวีบี-2 ได้รับการออกแบบมาการดัดแปลงบิตูเมนด้วยการเพิ่มพอลิเมอร์ สารเพิ่มการยึดเกาะ และพลาสติกไซเซอร์ลงในบิตูเมนของโครงสร้างถนนที่มีความหนืด บิตูเมนดัดแปลงจะใช้สำหรับการผลิตพื้นผิวยางมะตอยหรือคอนกรีต ชั้นป้องกันซีเมนต์ และการเคลือบหลุม การใช้บิตูเมนดัดแปลงแทนการใช้บิตูเมนปกติในการผสมยางมะตอยและคอนกรีตจะทำให้ช่วงอุณหภูมิของชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตเพิ่มมากขึ้นตามความผันผวนของฤดูกาล ซึ่งป้องกันการสูญเสียรูป เช่น การแตก หรือการเป็นร่อง และยืดอายุของถนน

  ยูนิตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงของกระบวนการดัดแปลงบิตูเมนโดยการใช้พอลิเมอร์ โมดิไฟเออร์ที่มีความหลากหลายได้ เช่น พอลิเมอร์ แว็กซ์ เป็นต้น ความเข้ากันของบิตูเมนและพอลิเมอร์จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสูง พอลิเมอร์จะดูดซึมองค์ประกอบที่เป็นน้ำมันและรักษาโครงสร้าง กระบวนการดัดแปลงจะทำให้บิตูเมนกลายเป็นอีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นได้ดี

  ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัยใหม่พยายามที่จะเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเบา และสกัดพาราฟิน-แนฟทีนิคจากบิตูเมน ซึ่งจะช่วยลดความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำและลดจุดอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง  บิตูเมนปัจจุบันจะสูญเสียความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส และเริ่มอ่อนตัวที่อุณหภูมิระหว่าง +45 องศาเซลเซียสถึง 48 องศาเซลเซียส การใช้บิตูเมนที่ยังไม่ได้รับการดัดแปลงจะใช้สำหรับทั้งโครงสร้างของถนนซึ่งจำเป็นต้องมีการผสมกันที่ช่วงอุณภูมิ -40 องศาเซลเซียสถึง +70 องศาเซลเซียส และใช้สำหรับเป็นวัสดุมุงหลังคา ซึ่งมักจะมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีวิธีที่จะช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบิตูเมนด้วยการผสมกับสารต่างๆ นี่ถือเป็นความสำเร็จอย่างถึงที่สุดของบิตูเมนโมดิฟิเคชั่นยูนิต เช่น ระบบการดัดแปลงบิตูเมนของโกลบคอร์ยูวีบี

  สเปค

  ขนาด

  กำลังการผลิตสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

  4

  ปริมาณของพอลิเมอร์ต่อบิตูเมน 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (กิโลกรัม)

  10-100

  โหมดการทำงาน

  ชุด/ติดต่อกัน

  จำนวนของปฏิกรณ์

  2

  ค่ากำลังไฟที่ได้จากการใช้งานจริง (กิโลวัตต์)

  ·       การบด

  45

  ·       ปั๊มบดบิตูเมน

  7.5

  ·       ปั๊มของบิตูเมนเอาท์พุต

  7.5

  ·       เครื่องกวน

  2×5.5

  ·       เครื่องให้ความร้อน (ทั้งหมด)

  4×27

  ·       ปั๊มจ่ายความร้อน

  3

  ·       ระบบควบคุม

  0.8

  ·       ปั๊มจ่ายพลาสติกไซเซอร์

  3

  ·       ปั๊มจ่ายสารยึดเกาะ

  0.25

  ·       ทั้งหมด

  190

  การจ่ายพลังงาน

  ·       แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

  380

  ·       ความถี่เอซี (เฮิร์ต)

  50

  ขนาดโดยไม่ถอดส่วนประกอบเพื่อการขนส่ง (ยาว/สูง/กว้าง) (มิลลิเมตร)

  5200/3200/2400

  น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)

  5600

  • สามารถใช้กับพอลิเมอร์ แว็กซ์ และสารเฉพาะอื่นๆ ได้
  • สามารถทำงานกับมอดิไฟเออร์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ผง เม็ด เป็นต้น
  • สามารถใช้กับการพิจารณาแผนผังการดัดแปลงบิตูเมนต่างๆ ได้
  • ระหว่างที่มีการปั๊มและดัดแปลงพลาสติกไซเซอร์และสารอื่นๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการยึดเกาะของบิตูเมน
  • โหมดการปั๊มจะช่วยเพิ่มปริมาณพอลิเมอร์ได้
  • ระบบการให้ความร้อนน้ำจะช่วยลดค่าไฟได้
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้ง ใต้กันสาด และในร่ม

   Get a Quote

   Quote for :

    GlobeCore

    Leave your request

    Relative Equipment

    c