GlobeCore / Products / บิตูเมนมอดิฟิเคชั่นยูนิต การผลิตบิตูเมนดัดแปลง / เครื่องจักรย USB-3 ขนาดเล็กสำหรับการผลิตบิตูเมนดัดแปลงที่มีกำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

เครื่องจักรย USB-3 ขนาดเล็กสำหรับการผลิตบิตูเมนดัดแปลงที่มีกำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

GlobeCore / Products / บิตูเมนมอดิฟิเคชั่นยูนิต การผลิตบิตูเมนดัดแปลง / เครื่องจักรย USB-3 ขนาดเล็กสำหรับการผลิตบิตูเมนดัดแปลงที่มีกำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
plantas de asfalto modificado
เครื่องจักรดัดแปลงบิ...
  ประโยชน์
  • สามารถใช้กับพอลิเมอร์ แว็กซ์ และสารเฉพาะอื่นๆ ได้
  • สามารถทำงานกับมอดิไฟเออร์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ผง เม็ด เป็นต้น
  • สามารถใช้กับการพิจารณาแผนผังการดัดแปลงบิตูเมนต่างๆ ได้
  • ระหว่างที่มีการปั๊มและดัดแปลงพลาสติกไซเซอร์และสารอื่นๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการยึดเกาะของบิตูเมน
  • โหมดการปั๊มจะช่วยเพิ่มปริมาณพอลิเมอร์ได้
  • ระบบการให้ความร้อนน้ำจะช่วยลดค่าไฟได้
  • สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้ง ใต้กันสาด และในร่ม

เครื่องจักรดัดแปลงบิตูเมนยูวีบี-2 ได้รับการออกแบบมาการดัดแปลงบิตูเมนด้วยการเพิ่มพอลิเมอร์ สารเพิ่มการยึดเกาะ และพลาสติกไซเซอร์ลงในบิตูเมนของโครงสร้างถนนที่มีความหนืด บิตูเมนดัดแปลงจะใช้สำหรับการผลิตพื้นผิวยางมะตอยหรือคอนกรีต ชั้นป้องกันซีเมนต์ และการเคลือบหลุม การใช้บิตูเมนดัดแปลงแทนการใช้บิตูเมนปกติในการผสมยางมะตอยและคอนกรีตจะทำให้ช่วงอุณหภูมิของชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตเพิ่มมากขึ้นตามความผันผวนของฤดูกาล ซึ่งป้องกันการสูญเสียรูป เช่น การแตก หรือการเป็นร่อง และยืดอายุของถนน

ยูนิตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงของกระบวนการดัดแปลงบิตูเมนโดยการใช้พอลิเมอร์ โมดิไฟเออร์ที่มีความหลากหลายได้ เช่น พอลิเมอร์ แว็กซ์ เป็นต้น ความเข้ากันของบิตูเมนและพอลิเมอร์จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสูง พอลิเมอร์จะดูดซึมองค์ประกอบที่เป็นน้ำมันและรักษาโครงสร้าง กระบวนการดัดแปลงจะทำให้บิตูเมนกลายเป็นอีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นได้ดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัยใหม่พยายามที่จะเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเบา และสกัดพาราฟิน-แนฟทีนิคจากบิตูเมน ซึ่งจะช่วยลดความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำและลดจุดอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง  บิตูเมนปัจจุบันจะสูญเสียความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส และเริ่มอ่อนตัวที่อุณหภูมิระหว่าง +45 องศาเซลเซียสถึง 48 องศาเซลเซียส การใช้บิตูเมนที่ยังไม่ได้รับการดัดแปลงจะใช้สำหรับทั้งโครงสร้างของถนนซึ่งจำเป็นต้องมีการผสมกันที่ช่วงอุณภูมิ -40 องศาเซลเซียสถึง +70 องศาเซลเซียส และใช้สำหรับเป็นวัสดุมุงหลังคา ซึ่งมักจะมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีวิธีที่จะช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบิตูเมนด้วยการผสมกับสารต่างๆ นี่ถือเป็นความสำเร็จอย่างถึงที่สุดของบิตูเมนโมดิฟิเคชั่นยูนิต เช่น ระบบการดัดแปลงบิตูเมนของโกลบคอร์ยูวีบี

สเปค

ขนาด

กำลังการผลิตสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

4

ปริมาณของพอลิเมอร์ต่อบิตูเมน 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (กิโลกรัม)

10-100

โหมดการทำงาน

ชุด/ติดต่อกัน

จำนวนของปฏิกรณ์

2

ค่ากำลังไฟที่ได้จากการใช้งานจริง (กิโลวัตต์)

·       การบด

45

·       ปั๊มบดบิตูเมน

7.5

·       ปั๊มของบิตูเมนเอาท์พุต

7.5

·       เครื่องกวน

2×5.5

·       เครื่องให้ความร้อน (ทั้งหมด)

4×27

·       ปั๊มจ่ายความร้อน

3

·       ระบบควบคุม

0.8

·       ปั๊มจ่ายพลาสติกไซเซอร์

3

·       ปั๊มจ่ายสารยึดเกาะ

0.25

·       ทั้งหมด

190

การจ่ายพลังงาน

·       แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

380

·       ความถี่เอซี (เฮิร์ต)

50

ขนาดโดยไม่ถอดส่วนประกอบเพื่อการขนส่ง (ยาว/สูง/กว้าง) (มิลลิเมตร)

5200/3200/2400

น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)

5600

Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].

 • สามารถใช้กับพอลิเมอร์ แว็กซ์ และสารเฉพาะอื่นๆ ได้
 • สามารถทำงานกับมอดิไฟเออร์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ผง เม็ด เป็นต้น
 • สามารถใช้กับการพิจารณาแผนผังการดัดแปลงบิตูเมนต่างๆ ได้
 • ระหว่างที่มีการปั๊มและดัดแปลงพลาสติกไซเซอร์และสารอื่นๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการยึดเกาะของบิตูเมน
 • โหมดการปั๊มจะช่วยเพิ่มปริมาณพอลิเมอร์ได้
 • ระบบการให้ความร้อนน้ำจะช่วยลดค่าไฟได้
 • สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้ง ใต้กันสาด และในร่ม
Equipment configurations that are not included in this configurator can be implemented via a separate request to [email protected].